Jdi na obsah Jdi na menu

Viera a jej motivácia

17. 9. 2018

motivaciaviery.jpg“All’s Well that Ends Well" (Koniec dobrý, všetko dobré) je komédia napísaná anglickým renesančným dramatikom Williamom Shakespearom. Prináša spôsob hodnotenia udalostí či samotných rozhodnutí, na ktorý sme si v súčasne dobe veľmi zvykli. Problémom je, že pri takomto štýle posudzovania sa neberie v úvahu motivácia človeka. To, čo je v pozadí každej jednej aktivity - či už s pozitívnym či negatívnym výsledkom.

Aj v dnešnom evanjeliu vidíme odlišné motivácie, ktoré privádzajú k rovnakému výsledku. Predsa len jeden postoj je vychválený samotným Ježišom a druhý sa stáva nepovšimnutý. Existuje podstatný rozdiel medzi postojom Kafarnaumskej smotánky (ktorá odporúča do Ježišovej pozornosti žiadosť rímskeho stotníka) a postojom samotného stotníka. Motivácia prvých je vypočítavosť a ziskuchtivosť, kdežto motivácia rímskeho vojaka v sebe obsahovala jadro evanjeliového posolstva - sebadarovnie Bohu a prosba o požehnanie blížneho.

Reakcia samotného Ježiša je prekvapenie a chvála. Chváli neochvejnú vieru a dôveru, že nech sa stane čokoľvek, určite jeho sluha ozdravie. Každý deň je príležitosťou, aby Ježišov učeník v maličkostiach posilňoval svoju vieru. Slovami emeritného pápeža Benedikta: “…tam, kde je viera aktívna a živá, kde nežije z negácie ale z radosti, nachádza nové spôsoby prežívania…” Viera, ktorá ešte aj Boha privádza k úžasu.

 

Lk 7,1-10: Keď Ježiš skončil všetky svoje slová ľudu, ktorý ho počúval, vošiel do Kafarnauma. Tam mal istý stotník sluhu, ktorého si veľmi cenil, a ten bol na smrť chorý. Keď sa stotník dopočul o Ježišovi, poslal k nemu židovských starších s prosbou, aby prišiel a sluhu mu zachránil. Oni prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili: „Zaslúži si, aby si mu to urobil, lebo miluje náš národ; aj synagógu nám postavil.“ Ježiš teda išiel s nimi. A keď už nebol ďaleko od domu, stotník poslal k nemu priateľov s odkazom: „Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Preto som sa ani nepokladal za hodného ísť k tebe. Ale povedz slovo a môj sluha ozdravie! Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: ‚Choď!‘ ide; inému: ‚Poď sem!‘ tak príde; a svojmu sluhovi: ‚Urob toto!‘ on to urobí.“ Keď to Ježiš počul, zadivil sa mu, obrátil sa a zástupom, čo ho sprevádzali, povedal: „Hovorím vám: Takú vieru som nenašiel ani v Izraeli!“ A keď sa poslovia vrátili domov, sluhu našli zdravého.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář