Jdi na obsah Jdi na menu

Úrodná pôda srdca

20. 9. 2014

Istá pani mi raz hovorila: “Viete, počas leta sa vždy trochu pokazím v chodení do kostola. Idem ku synovi alebo dcére a oni nechodia do kostola. Nechcem ich otravovať, aby ma odviezli do mesta na omšu, pretože je dosť vzdialený kostol. Ale oni dobre vedia, že som veriaca a o vieru stojím.” Tak som si v duchu pomyslel: Teta, teta: nie je práve tento Váš postoj dôvod, prečo oni nechodia do kostola? Neprivádzame svojimi ústupkami druhých ku pochybnostiam: “Mama je síce veriaca ale v nedeľu do kostola nešla. Asi až taká veriaca nebude, keď nás učila k účasti na nedeľnej sv. omši.”
Je mnoho a mnoho ďalších spôsobov, ako jednoducho môžeme priviesť k pochybnostiam druhého človeka.

http://vivoincristo.com/2013/12/07/la-messe-e-molta-ma-gli-opera

Božie Slovo, ktoré je zasievané do srdca človeka, môže ale nemusí priniesť úrodu. Záleží na mnohých skutočnostiach. Ako nám Ježiš predstavil, niektoré sa dotýkajú samotného srdca človeka - ako pôdy pre prijatie slova, niektoré sa dotýkajú rôznych skutočností, ktoré sa odohrávajú okolo človeka. Ak hovoríme o srdci človeka tá najdôležitejšia príprava sa deje v rodine od jeho narodenia. Zdá sa mi, že jestvujú tri oblasti, ktoré sú dôležité pre formáciu dieťaťa: 1) Vytrvalosť zdôrazňovaní toho, čo je dobré; 2) Trpezlivosť vo vysvetľovaní toho čo je dobré; 3) Príklad v uskutočňovaní toho, čo je dobré.
Druhou sú skutočnosti, ktoré prichádzajú z vonku. Ktoré ovplyvňujú prijatie alebo odmietnutie slova. Pre ich elimináciu je potrebné mať správnu motiváciu pre prijatie samotného Slova. Ono nám nie je dané pre citové uspokojenie (keď čítam Bibliu, modlím sa, som v kostole sa cítim skvele, prežívam pokoj). Ono nám nie je dané ani pre potvrdenie našich prianí a tvrdení.

Slovo je nám dané, aby nás živilo a prinášaním úrody, aby živilo aj iných.

Ešte nejaký dovetok: Neviem, aké nové impulzy alebo aké opráši pripravovaná synoda o rodine, ale myslím, že bude o tom najpodstatnejšom pre rodinu. Aby rodina oživovala srdce človeka. Aby mu znovu darovala ducha. Aby to najzákladnejšie spoločenstvo pripravilo jednotlivca na prijatie Božieho slova, ktoré bude klíčiť a prinášať ovocie.

 

Lk 8,4-15: Keď sa k Ježišovi zišiel veľký zástup a prichádzali k nemu ľudia zo všetkých miest, povedal v podobenstve: „Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky pozobali. Druhé padlo na skalu. Vzišlo a uschlo, lebo nemalo vlahy. Iné zasa padlo do tŕnia, ale tŕnie rástlo s ním a udusilo ho. Iné zrno padlo do dobrej zeme. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu.“ Keď to povedal, zvolal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva.“ Jeho učeníci sa ho pýtali, aké je to podobenstvo. On im povedal: „Vám je dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Ostatným hovorím len v podobenstvách, aby hľadeli, ale nevideli, aby počúvali, ale nechápali. Podobenstvo znamená toto: Semeno je Božie slovo. Na kraji cesty, to sú tí, čo počúvajú, ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení. Na skale, to sú tí, čo počúvajú a s radosťou prijímajú slovo, ale nemajú korene, veria len na čas a v čase skúšky odpadajú. Ktoré padlo do tŕnia, to sú tí, čo počúvajú, ale starosti, bohatstvo a rozkoše života ho postupne udusia a oni neprinesú úrodu. A ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář