Jdi na obsah Jdi na menu

Lamentovať

17. 9. 2014

lament.jpg

Myslím, že nebudem ďaleko, ak zadefinujem súčasného človeka ako lamentujúceho. Keď sa pozrieme na svoj život a zdajú sa nám veci nedokonalé (ľudia, veci, skutočnosti), začneme lamentovať. Lamentovať nad politikmi, lekármi, predstavenými, rodičmi, deťmi, Bohom… Ako to vyjadril istý človek, že dnešnému človeku nikto nevyhovie.

Slová Ježiša Krista prezentujú, že ani za jeho čias to nebol ináč. Ľudia, ktorým to hovorí, sa podobajú deťom na námestí, ktoré pokrikujú jedno na druhé: “Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.” Ježiš, akoby nám chcel pripomenúť, že takéto konanie je infantilne. Je normálne, že ho nájdeme u deťoch. Ale človek je pozvaný, aby otvoril oči a zahľadel sa na Múdrosť - múdrosť s veľkým “M”. Teda na Múdrosť, o ktorej hovorí Kniha múdrosti. Múdrosť, ktorá svedčí o tom, že človek bol stvorený na obraz Boží a pozvaný k večnosti.

Aj preto Ježiš svoje slová zakončí vetou: “No múdrosť ospravedlňujú všetky jej deti.” Možno trochu krkolomný preklad. Z taliankeho prekladu by to znelo: “Ale Múdrosť bola rozpoznaná ako spravodlivá všetkými svojimi deťmi.” Teda deti múdrosti vedia rozpoznať pravú spravodlivosť a žiť ju. To ich nasmeruje k radosti, optimizmu a nádeje, ktoré môžu vidieť vo všetkých udalostiach. Preto prosme o múdrosť, aby naše rozhodnutia a nazerania boli interpretované v zhode so spravodlivosťou.

 

Lk 7,31-35: Ježiš povedal zástupom: „Komuže prirovnám ľudí tohto pokolenia? Komu sú podobní? Podobajú sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú jedno na druhé: ‚Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.‘ Prišiel Ján Krstiteľ, nejedol chlieb a nepil víno, a hovoríte: ‚Je posadnutý zlým duchom.‘ Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoríte: ‚Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!‘ No múdrosť ospravedlňujú všetky jej deti.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

K lamentácii ako všeobecnej slabosti

(matulay, 18. 9. 2014 9:18)

Lamentácia je podľa mňa určitý druh posudzovania, spojený s nedôverou v Božiu prozreteľnosť a múdrosť.
Druhým dôvodom, pre ktorý by kresťan nemal prehnane lamentovať, je to, že kresťan by mal šíriť okolo seba radosť - veď bude mať večný život.