Jdi na obsah Jdi na menu

Moc v Cirkvi

23. 9. 2015

http://www.diocesisorrentocmare.it/sorrento/allegati/363258/emmaTúžba vládnuť nad druhým jestvuje od kedy je človek človekom. V kontexte sociológie: “Moc je možnosť, ktorou jednotlivec dokáže presadiť vlastnú vôľu aj voči opozícii, konajúc v priestore nejakého sociálneho vzťahu (napr. rodiny, organizácie…).” (Max Weber). V politike to znamená: “Legitímne odovzdanie - jednému alebo viacerým - schopnosti stanovovať pravidlá pre všetkých, vynútiť si od ostatných prijatie týchto pravidiel a prijať konkrétne rozhodnutia, ktoré sú záväzné pre všetkých.” (Raymond Aron). Teda ide o legitímne presadenie vlastnej predstavy - či pozitívnej alebo negatívnej.

Dnešný úryvok z evanjelia hovorí o odovzdaní moci Dvanástim: “a dal im silu i moc…” Nie je to však moc “sociologická či politická”, ktorá v dejinách sveta spôsobila nemnoho zlého a množstvo škôd. Nie je to moc, po ktorej túži človek. Je to moc “nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy”. Teda moc, ktorou človek dokáže vyhnať temnú časť z človeka; podlú časť, ktorá sa nachádza v každom z nás. Dvanásti sú poslaní, aby ohlásili radostnú zvesť evanjelia a zahojili hlboké jazvy, ktoré človek nesie v sebe.

Tomuto má slúžiť Cirkev: ohlasovanie evanjelia, zahojenie rán a vyhnanie zlej časti, ktorá prebýva v každom z nás. Hovoríme o troch úlohách Cirkvi, ktorými zvestuje radostné posolstvo spásy, objíma hriešnikov a strápených životom a oslobodzuje od všetkého, čo spútava človeka. Všetko ostatné je len “choreografia” a je trpené ako prostriedok k naplneniu tejto úlohy. Organizácie, štruktúry či inštitúcie nemôžu jestvovať v rámci Cirkvi pre naplnenie osobných túžob jednotlivcov či skupiny - ničí to Kristov ideál. Dejiny Cirkvi nám prinášajú mnoho správ o ničivej sile takéhoto zmýšľania. Je to pozvanie k zaostreniu nášho pohľadu na túto Kristovu víziu; a Kristovou silou a silou Slova evanjelia, privádzať človeka k pravde a láske. Vráťme sa k odovzdávaniu “dobrej správy” dnešnému človeku, stratenému a nazlostenému, ktorý v takomto stave je sám neschopný obrátiť svoj pohľad na Boha lásky a pokoja. To nie sú zbožné slová, to je výzva pre našú každodennosť. Naplnením týchto troch úloh dokážeme meniť nielen Cirkev ale i spoločnosť.

 

Ďalšie zamyslenie k tomuto úryvku: Organizácia (2014).

Lk 9,1-6: Ježiš zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy. Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. A povedal im: „Na cestu si neberte nič: ani palicu ani kapsu ani chlieb ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte. Keď vojdete do niektorého domu, ostaňte tam a odtiaľ vychádzajte. Ale keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“ Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář