Jdi na obsah Jdi na menu

Moc Cirkvi

26. 9. 2018

foto_evidenza_9979.jpgKoľkokrát v živote kresťana zaznieva otázka: K čomu slúži Cirkev? Otázka smerujúca k nám zo strany okolia, keď sa nás ľudia pýtajú na náš názor. Ale vychádza i z nášho vnútra, keď sami sa pýtame, či potrebujete Cirkev. Často táto otázka vyvstáva, keď zostaneme v úžase nad nedokonalosťami a limitami, ktorými sa dejinách prejavila.

Dnešné evanjelium nám čiastočne pripomína, aký bol Ježišov zámer nad touto inštitúciou. Ide o spoločenstvo apoštolov, ktorých povoláva Kristus. Dáva im silu a posiela ich "hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých”. Evanjelium je jasné: "Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali.” Niečo podobné sa zopakuje pred jeho nanebovstúpením, keď pozve učeníkov, aby "v jeho mene všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásali pokánie na odpustenie hriechov".

Cieľom spoločenstva Cirkvi je služba Kráľovstvu, ktoré zriaďuje Boh. Spoločenstvo Cirkvi je povolané k tomu, aby vytváralo spôsoby, aby sa ohlásila radostná zvesť evanjelia. Toto povolanie má konať v dôvere v Božiu prozreteľnosť: "Na cestu si neberte nič…” Prijímajúc moc od Krista a nesúc radostné posolstvo evanjelia, Cirkev má všetko, čo pre ohlasovanie potrebuje i pre uzdravenie človeka. Pretože má Krista, liek večného života, ktorý dokáže uzdraviť človeka i svet.

 

Lk 9,1-6: Ježiš zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy. Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. A povedal im: „Na cestu si neberte nič: ani palicu ani kapsu ani chlieb ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte. Keď vojdete do niektorého domu, ostaňte tam a odtiaľ vychádzajte. Ale keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“ Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář