Jdi na obsah Jdi na menu

Nová rodina

22. 9. 2015

Mnohí z nás v detstve a v mladosti mali lepší vzťah s kamarátmi ako s vlastnými súrodencami. Vedeli sme sa s nimi omnoho úprimnejšie porozprávať a zdieľať. Tieto priateľstvá sú často na určité obdobie. Presťahovaním sa, zmenou školy či zamestnania, rastom nachádzame nové priateľstvá a známosti, avšak rodina stále zostáva. Puto rodiny prekračuje tieto známosti. Je paradoxom, že viac dbáme o budovanie priateľstiev ako rodinného prostredia. Predsa jestvuje vzťah, ktorý prekračuje aj toto puto.

http://www.psicologiagiuridica.eu/wp-content/uploads/2013/12/fam

Na mnohých miestach nájdeme Ježišove slová, ktoré nás nenechajú na pokoji. Vyrušia nás z tradičného pohľadu na skutočnosti okolo nás. Často je to jeho “využitie” situácie, ktorou poukáže na hlbšie chápanie niektorých aspektov prežívania viery a učeníctva. Jedným z nich je aj jeho vzťah k matke a rodine. Akoby ignoroval pokrvné vzťahy - ešte aj svoju matku - aby poukázal na nový spôsob prežívania rodiny. Ten, ktorý je postavený na skúsenosti viery. Ježišom predstavená radikálnosť v službe Božiemu kráľovstvu; spolu-prežívanie všetkého s učeníkmi, ktorí ho nasledujú; medzi-osobné vzťahy v rámci nového spoločenstva nikoho nenechávajú na pochybách, že táto participácia “všetkého” prekračuje rodinné vzťahy.

Často na život podľa evanjelia a na počúvanie Božieho slova hľadíme pod zorným uhlom morálky. Podčiarkujeme aspekt poslušnosti. Málo však uvažujeme nad tým, čo vlastne toto Slovo spôsobuje v našom živote. Ono medzi nami a Pánom vytvára silné puto, ktoré je silnejšie ako tie rodinné. Kristus hovorí: “Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.” Uskutočňovaním jeho Slova máme spoluúčasť na jeho pôvode, na jeho živote a cieli. Prežívame vzťah lásky, ktorý je silnejší ako ten rodinný.
Mnohí z nás máme skúsenosť, že vzťahy, ktoré vytvára viera, prekračujú tie rodinné v autentickosti a sile. Máme však aj skúsenosť kresťanských spoločenstiev, ktoré sú poznačené anti-evanjeliovými pohybmi a zmýšľaním, čo bráni naplno rozvinúť dynamiku, ktorá je chcená Ježišom Kristom. Tiež skúsenosť, ako Ježišova dynamika Božieho kráľovstva dokáže aj tie rodinné vzťahy začleniť do omnoho silnejších pút, vytváraných silnou vierou v Boha a životom obety. Rodinné vzťahy sú tak začlenené do tejto Ježišom chcenej dynamiky Božieho kráľovstva.

 

Ďalšie zamyslenie k tomuto úryvku: Titul (2014).

Lk 8,19-21: Za Ježišom prišla jeho matka a bratia, ale pre zástup sa nemohli k nemu dostať. Oznámili mu: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú ťa vidieť.“ On im odvetil: „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Matulay, 22. 9. 2015 13:37)

Hlavnou úlohou rodičov nie je vychovať deti ku viere - to sa často, až väčšinou nepodarí a nie je ňou ani zachoavť dobré rodinné vzťahy za cenu ústupu od viery.
Hlavnou úlohou rodičov je zariadiť, ab ysa ich deti nedostali do pekla a to sa dá jedine vytrvalými motlitbami.
Deti si to samozrejme väčšinou neuvedomia ani po smrti rodiča, ani počas do smrti svojej - ale to nie je podstatné.