Jdi na obsah Jdi na menu

Moc

10. 10. 2014

Dnes v časopise Týždeň som si prečítal smutnú anekdotu tomáš janovica: “Pochádzam zo skromných pomerov. Naša rodina si mohla dovoliť len jedného otca a jednu matku.”
A hneď na to nasledovala prednáška zo Psychodynamiky, kde okrem mnohých iných zaujímavých poznatkov zaznela informácia od profesora-psychológa: ako je ťažko robiť psychologický výskum dopadov adopcií alebo vývoja dieťaťa homosexuálnych partnerov. Tieto sú hneď pripravené absolvovať takéto výskumy (heterosexuálne sa tomu bránia, ide totiž o dosť veľký zásah do intimity rodiny. Ide vstup do posvätného priestoru vzťahov. Oni s tým nemajú problém: buď stratili takéto vnímanie svojho vzťahu alebo ide o čistý oportunizmus a funkcionalizmus dokazovania). A tak tieto výsledky zo skúmania homosexuálnych párov sú porovnávané s mediánom tých heterosexuálnych párov. Problémom je, že to nie sú porovnateľné kázusy. Zvyčajne homosexuálne páry sú ekonomicko-spoločensky vo vyššom postavení ako medián heterosexuálnych párov.
Aj preto na mnohých miestach počúvame hlasy o “kúpených” (nemusíme hneď hovoriť o kúpe prostredníctvom peňazí) sudcov, právnikov, poslancov, ktorí menia legislatívu alebo vysvetľovanie zákonov svojou činnosťou alebo nečinnosťou.

http://malonemediagroup.com/great-power/

Dnešné evanjelium hovorí o moci. Ľudia zo zástupu polemizujú nad Ježišovou mocou, ktorá prináša dobro a poriadok do života jednotlivca ale aj spoločenstva. Dokonca zaznie presvedčenie, že je to moc Zlého. Sedliacky rozum mi vnuká otázku: Môže diabol (alebo jeho moc) spôsobovať človeku dobro? Možno ak len zdanlivé, v pozadí ktorého je zlo. Skúste mi pomenovať jednu dobrú vec, ktorú vytvoril diabol? Môžme ísť ďalej, vytvoril diabol vôbec niečo? Neničí skôr to, čo Boh a človek vytvorili?

Skúsme si položiť otázku pre náš život: Akou mocou sme my nadšení, omámení, fascinovaní? Akou mocou my konáme v našom živote? Totiž táto moc nás ženie dopredu: konať alebo nekonať v konkrétnych prípadoch.

Dovetok: Keď som do Googla zadal frázu v angličtine: power to buy a man (moc kúpiť si človeka), medzi obrázkami, ktoré mi vyhodil vyhľadávač bol aj tento:

http://www.yourtango.com/2012151268/how-get-man-talk-future 

Lk 11,15-26: Keď Ježiš vyhnal zlého ducha, niektorí zo zástupu hovorili: „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“ Iní žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Ak je aj satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov. No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane, na ktoré sa spoliehal, a korisť rozdelí. Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok. Ale keď nenájde, povie si: ‚Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel.‘ Keď ta príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. Tu odíde, vezme sedem iných duchov, horších ako je sám, vojdú dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

diabol

(marcus petronius, 10. 10. 2014 9:53)

Dominik,už samotný pojem "diabol" z gretštiny - dia bolos - rozvracač, rozdelovač. Ako padlá anjelská bytosť - jeho činnosť - analytik , nie je schopný žiadnej syntézy. Absolútne nedokáže niečo, nič, dať dohromady. Ale túži byť Bohom - rajská záhrada - nahovára človeka - budete, ako Boh. Je absolútne egoistický, neschopný tvoriť spoločenstvo, je sám aj so svojim peklom. Na rozdiel od Boha, ktorý tvorí spoločenstvo - sme na jeho obraz. Vie však, če človek je schopný vecí, ktoré on nedokáže a preto ho potrebuje. Chce využiť človeka, aby ho potom zničil. Aj diabol chce mať syna, ako Boh, ale ho nedokáže zrealizovať a tak ženie do toho človeka - napr.: klonovanie a podobné aktivity. Myslím si, že vo sv.Písme sa diablov pokus mať syna vyjadruje pojmom "antikrist" aj toho však zničí, lebo sa nedokáže s nikým a s ničím deliť - ale to je už len moja úvaha. Diablove pracovné metody - klamstvo, zastrašovanie, strach, vyhrážanie sa, pýcha, snaží sa vnuknúť človeku myšlienku o absolútnej sebestačnosti, o samospasení. No a pri pophľade na Kríž s Ježišom som pochopil, že tam ukázal diabol, ale aj Boh svoj program, aký má s človekom. Diabol - pozri sa, čo som dokázal urobiť s tvojim synom! Boh - pozri sa, ako bolestne vykupujem človeka, znova ho povolávam k životu a adoptujem si ho ako vlastné dieťa a robím ho účastným môjho, stvoriteľského diela, zbavujem ho otroctva a vraciam mu jeho stratenú slobodu. Pekný deň Dominik.