Jdi na obsah Jdi na menu

Rozdané karty

5. 10. 2015

http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/15_ottobre_04/papa-la-chUž to začalo, diskusia môže začať. Diskusia kompetentných a vybraných, aby odpovedali na otázky dnešnej doby s pohľadom na rodinu. Pápež František hneď dáva impulzy: Čo znamená prežívanie samoty, život lásky medzi mužom a ženou, a spoločenstvo rodiny? Toto sú skutočnosti, ktoré vo svojom nedeľnom príhovore predkladá osobám, ktoré si na tri týždne sadnú za oválny stôl. Na jednej strane nerozlučnosť manželstva a obrana vernej lásky sú trvalým pohľadom Cirkvi na manželstvo; na druhej strane živou realitou zostáva výzva neukazovať prstom na iných a vonkoncom ich nesúdiť. Pokračuje Cirkev, ktorá vždy bola (alebo mala byť) zameraná na starostlivosť o zranené osoby s objatím a milosrdenstvom. Pápež ponúka hneď obraz: “účinná nemocnica v zranenom svete”, ktorá s otvorenými dverami prijme každého, kto klope a prosí o pomoc. Zároveň vychádza zo svojej “bezpečnej ohrady”, aby tak kráčala so zraneným ľudstvom začleňujúc ho a vovádzajúc ho k zdroju spásy.
Synoda môže začať a nájsť vyváženosť medzi “nepriateľskou zaťatosťou tradicionalistov”, ktorí sa uzatvárajú v mene zákona pred Božím prekvapením, a “deštruktívnou dobrotou progresistov”, ktorí v mene zničujúceho zovšeobecneného milosrdenstva obväzujú rany skôr, ako by boli uzdravené.

Nie sme ďaleko od dnešného evanjelia, ktoré nám prináša “Prikázanie lásky”, ktoré je centrom posolstva Starého i Nového zákona. Definuje pravdu o človeku, o jeho vzťahu s Bohom, s druhými i so sebou samým. Zhŕňa to, čo človek má robiť, aby “bol dedičom večného života”. Definuje podstatu, súčasne dáva inšpiráciu. Podstatou je: Láska, ktorá prekonáva samotu; láska, ktorá je základom vzťahu medzi mužom a ženou; a láska, ktorá vytvára spoločenstvo. Inšpiráciou je: “Choď a rob aj ty podobne” ako ten Samaritán, ktorý preukázal milosrdenstvo.
A kto má byť blížny, ktorému máme preukázať milosrdenstvo a lásku? Omyl, zlá otázka! Paradoxne, Ježiš nehovorí ani tak o tom, kto má byť pre nás blížny - to má byť každý. Ale definuje: pre koho som ja, svojím správaním blížny, pre koho ignorant, pre koho nepriateľ…

Toto je cieľ Cirkvi (možno bude aj synody). Myslím, že už vytriezveli všetci, ktorí robili z pápeža obyčajného liberála. Iste o chvíľu vytriezvejú aj tí, ktorí z neho (po vydaní encykliky Laudato si) robia komunistu. Ale ako hovorí jeden známy: “František je hráč!”, pre jeho veľké srdce, a pretože si nezoblieka sutanu. No na dnes stačí!

 

Ďalšie zamyslenie: Blížny.

Lk 10,25-37: Vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby pokúšal Ježiša: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“ Ježiš mu vravel: „Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?“ On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“ Povedal mu: „Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!“ Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: „A kto je môj blížny?“ Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: ‚Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.‘ Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?“ On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty podobne!“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář