Jdi na obsah Jdi na menu

Prijatie

6. 10. 2015

http://www.pensplan.com/images/content/16055_8902_2_S_0_600_0_72Zakladateľka Spoločenstva malých sestier Ježišových Magdeleine Hutín raz povedala: “Keby ste vedeli ako zväčší srdce, keď je prijaté s láskou. Ale ako sa zmenší, keď je prijaté s nevôľou.” Psychoanalytici vedia veľmi dobre, čo to znamená pre rozvoj človeka “byť prijatý”, “byť trpený” alebo “byť odmietnutý”. Od toho sa odvíja celý nasledujúci život človeka. Prijatie je jeden z dôležitých okamihov ľudského života.

Pred pár dňami sme čítali Ježišove vyjadrenie: “Syn človeka nemá kde hlavu skloniť”, predsa v evanjeliu nachádzame viacero rozprávaní o tom, ako ho ľudia prijímajú do svojho domu. Sú to farizeji, zákonníci, mýtnici, hriešnici či vlastní učeníci. Ale, nie je prijatie ako prijatie. Dnešný úryvok sa pozastavuje nad touto rozdielnosťou prijatia.
Ako niektorí exegéti zdôrazňujú sú to dva postoje Izraelského národa voči prichádzajúcemu Mesiášovi. Izrael, ktorý je plný nadšenia nad neustálou aktívnosťou a plnením prikázania, že stratí poznanie prítomného okamihu a schopnosť poznať osobu Prichádzajúceho. A obraz Izraela, ktorý rozpozná Pánovo navštívenie, preto zastavuje akúkoľvek činnosť a teší sa z prítomnosti Pána. Ježiš sa na ceste do Jeruzalema môže ako pútnik zastaviť a oddýchnuť si. Na jeho ceste sa nachádza dom, ktorý ho prijíma. Je v ňom Marta, ktorá ho prijíma ako pútnika. A pútnika prikazuje Zákon prijať a postarať sa o neho. Je v ňom aj Mária, ktorá nevidí pútnika ale Pána. Pán, ktorý zjavuje pravdu o Bohu. A pre ňu by bolo malicherné prepásť tento okamih a neprijať slová života.

Cirkev na túto udalosť vždy pozerala z pohľadu dvoch uhlov: pozícia akčnosti a pozícia kontemplácie. Sú to dve polovice života učeníka i života spoločenstva. Je pekné poslúžiť Kristovi a blížnemu, ale musí to mať hlbší motív, ako len neurobiť si hanbu alebo byť pochválený. Ten motív nájdeme v započúvaní sa do jeho slov a v prebývaní v jeho prítomnosti. Aj dnešný deň je vhodný pre takýto náš krok.

 

Ďalšie zamyslenia k úryvku: Hosť, Práca ženy.

Lk 10,38-42: Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“ Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář