Jdi na obsah Jdi na menu

Podmienkovosť

12. 10. 2015

podmienkovost.jpgZase niečo typické zo života človeka, ktorú by som nazval: podmienkovosť. Prejavuje sa vo výchove, v medziľudských vzťahoch, v zamestnaní, v politike. Jej klasickou frázou je: “Áno, ale mám podmienku…” Tento každodenný aspekt je možné vidieť aj v duchovnom priestore a uvažovaní človeka.

Ježiš potom, čo ohlásil “Pánov milostivý rok” a potvrdil svoje poslanie zázrakmi uzdravenia a oslobodenia od Zlého, predstavujem svoju osobu: ako Spasiteľa. Zároveň pozýva človeka, stojaceho pred ním ku konverzii a prijatiu jeho slova. Viera a obrátenie (ako hovoria slová Písma, ktoré sám Ježiš použil na začiatku svojho verejného vystúpenia: “Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.”) sa tak stávajú najväčším znamením Božej blízkosti. Oni sú, podľa Ježiša, dostatočným potvrdením jeho osoby, tak ako Jonášovo kázanie v Ninive či dar Božej múdrosti u Šalamúna. Jeho Slovo, jeho skutky i samotná jeho osoba sú dostatočným znamením pre nechápajúce pokolenie.

Naše pokolenie nie je o nič lepšie. Častokrát dávame Bohu podmienky, nielen v tom, čo má urobiť; ale aj v tom, ako má Boh vyzerať. Aký by mal byť Boh. Čo by mal splniť, aby sme uznali, že jestvuje. Nie je zriedkavý takýto postoj: ak urobíš takéto znamenie, potom v teba uveríme. Vôbec si neuvedomujeme, že príroda, stvorenie, poriadok, dokonca ešte aj dnešný dnešný deň a udalosti - všetko poukazuje na jeho existenciu. Aj preto Ježiš odmieta mentalitu zjavení-potvrdení, a zostáva hluchý pred takýmito pochybnými žiadosťami. Ježiš svojich učeníkov pozývam zaujať postoj obyvateľov Ninive a kráľovnej z Juhu. Tých, ktorí prijímajú prítomnosť, ako prejav Božej veľkosti. A zároveň, aby mali múdrosť Šalamúna, ktorý vedel rozlíšiť medzi hlasom Boha a človeka.

 

Ďalšie zamyslenie k úryvku: Umenie presviedčaťDôkaz.

Lk 11,29-32: Keď sa schádzali zástupy, začal Ježiš hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, tak bude aj Syn človeka pre toto pokolenie. Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť a tu je niekto väčší ako Šalamún. Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie a tu je predsa niekto väčší ako Jonáš.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář