Jdi na obsah Jdi na menu

Živé svedectvo

20. 10. 2018

https://www.cru.org/train-and-grow/share-the-gospel/evangelism-pV tejto dobe sekularizácie, sa veľa hovorí o hranici medzi posvätným e profánnym priestorom, medzi cirkvou a štátom, i o úlohe kresťanov v spoločnosti. Kresťania sú často obviňovaní z vnášania kresťanských hodnôt do života spoločnosti. Paradoxne treba priznať, že i my kresťania sme sa s takýmto postojom stotožnili (stačí pozrieť na výsledky posleného Referenda).

Ježiš prízvukuje dôležitosť svedectva pre svetom: “kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi.” Celý život učeníka sa točí okolo vydávania svedectva o viere, ktorú slobodne prijal do svojho života. Netreba zabúdať, že evanjelista Lukáš tieto Ježišove slová zapisuje v čase, kedy sa prejavuje nepriateľstvo voči verejnému vystupovaniu učeníkov. Kristovi nasledovníci sú vodení “do synagóg, pred úrady a vrchnosti.”

Každému kresťanovi je zverená úloha svedčiť o Kristovi, aj nám kresťanom tretieho tisícročia. Táto úloha je možná len prostredníctvom prítomnosti a sily Ducha Svätého. Preto Ježiš uisťuje: “Nestarajte sa… lebo Duch Svätý vás v tú hodinu poučí.” Preto by bolo pochabé - podľa Krista neodpustiteľné - rúhať sa proti sile tejto milosti, ktorá pochádza od Ducha Svätého. Možno nás môže povzbudiť myšlienka od indického spisovateľa Rabíndranáth Thákur, nositeľa Nobelovej ceny: “Mraky skrývajú hviezdy a vyhlasujú víťazstvo, avšak ony po čase miznú, ale hviezdy zostávajú.”

 

Lk 12,8-12: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Hovorím vám: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi. Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpustí. Keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a vrchnosti, nestarajte sa, ako a čím sa budete brániť alebo čo budete hovoriť, lebo Duch Svätý vás v tú hodinu poučí, čo treba hovoriť.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 24. 10. 2018 12:31)

V prípade boja medzi ateizmom a kresťanstvom - z pozícií ateizmu ide naozaj o nemilosrdný boj, ktorý môže ukončiť len likvidácia kresťanskej viery, respektíve zatlačenie jej vyznavačov do pozície marginálov, s minimálnou dôležitosťou, s minimálnym počtom. Čiastočne divných tmárov a čiastočne nebezpečných pre celú ateistickú spoločnosť, ktorá je jediná pokroková a rozumná.
Obviňovanie z "násilného" vtláčania" kresťanských hodnôt do celej spoločnosti je skutočne dôležitou témou, agendou ateistických médií.
Chýba mi väčší dôraz, s ktorým by sme upozorňovali, že to platí úplne rovnako aj opačne, s tým, že vzhľadom na väčšiu silu ateizmu je Boh a viera v neho vytláčaná na okraj spoločnosti.
Konkrétny príklad: Potraty sú všeobecne médiami komunikované ako niečo prospešné, normálne, morálne - opačný, kresťanský postoj je komunikovaný ako tmársky, agresívny, nedemokratický, pre súčasného človeka neprijateľný.
Ako agresívne činy boli médiami prijaté aj úplne pokojné a tiché modlitbové spoločenstvá pred gynekológiami s detskými topánočkami v ruke.
Je naozaj vylúčené, že takýto verejne prejavený nesúhlas s potratmi, bude posudzované ako trestný čin, minimálne prečin - narúšanie verejného poriadku - či občianskeho spolužitia???
Je rozumné naše protesty, bránenie našich pozícií odkladať až na čas, keď už na ne nebudeme mať právny nárok???