Jdi na obsah Jdi na menu

6-krát beda

15. 10. 2015

https://uncorsoinmiracoli.files.wordpress.com/2015/06/10534764_8Verím, že ľudia vo svojej podstate sa snažia nájsť pravdu. To však neznamená, že všetkým sa to nakoniec podarí. Aj preto, že naše myslenie je podmienené mnohými skutočnosťami (dejinami, vzťahmi, prítomnosťou, duchovným stavom). V tomto uvažovaní nám môže byť na pomoci pohľad do minulosti. Dejiny myslenia, pohľadov ale aj udalostí sú veľmi dôležitým rozmerom racionálneho uvažovania. Nie nadarmo manuály rôznych vedeckých disciplín začínajú históriou. Pohľad do minulosti umožní človeku preskočiť zdĺhavú etapu hľadania pravdy.

Dnešné evanjelium treba čítať v prepojení so včerajším, v ktorom sme počuli štyrikrát povedať “beda” zo strany Ježiša. Dnes je to ďalšie dve “beda”. Trikrát voči farizejom, pre ich “vonkajškovosť”; a trikrát voči zákonníkom pre ich “študijný” postoj. Totiž zákonníkom pripadlo vysvetľovanie Zákona a prorokov, avšak oni sami ho nedodržiavali. Preto im Ježiš vyčíta: “zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete”. Farizeji prijímali toto ich vysvetlenie spôsobu prežívania a uskutočňovania. Takémuto spôsobu však chýbala zvnútornenosť, preto im Ježiš vyčíta, že sú: “ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia, po čom chodia!”
A tak je potrebné mať voči farizejom mnoho ľútosti a trpezlivosti, pretože sú obeťou falošnej múdrosti. Klamstvo, ktoré ich nevedie k opravdivému vzťahu s Bohom. Klamstvo, ktoré pochádzalo od “teológov” - zákonníkov. Sú to držitelia kultúrnej moci v Izraeli, ktorí definujú, čo a koľko je potrebné splniť, aby človek získal spásu. A tak namiesto toho, aby boli svedkami Božej múdrosti, zachovávajú pozíciu správcov ľudskej tradície a ľudskej spravodlivosti.

Spravodlivosť - teda svätosť - nie je možné získať prostredníctvom Zákona, je podriadená Božiemu milosrdenstvu, ktoré sa prejavilo v Ježišovom kríži. Totiž Božia múdrosť je dobrom pre toho, ktorý víťazí nad zlom tým, že berie na seba svoj každodenný kríž. Preto Ježiš hovorí: “Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma”. Preto hriešnici a mýtnici sú deťmi Múdrosti, pretože rozpoznávajú veľkosť Božieho milosrdenstva a prijímajú ho.
Je to neustále pozvanie k posväcovaniu svojho života. Nie svojou dobrotou a zákonníctvom, ale skrze milosť prichádzajúcu od Boha. Človeka posväcuje Boh, cez sviatosti. Sviatosti neprijímam, pretože som svätý - hodný, prijímam ich preto, aby ma Svätý Boh posvätil skrze svoju milosť odovzdávanú vo sviatostiach (sviatosti sú totiž “viditeľné znaky neviditeľnej milosti”).

 

Lk 11,47-54: Ježiš povedal: „Beda vám, lebo staviate pomníky prorokom, ktorých zabili vaši otcovia! Tým dosvedčujete a schvaľujete činy svojich otcov, lebo oni ich zabíjali a vy im staviate pomníky. Preto aj Božia múdrosť povedala: Pošlem k nim prorokov a apoštolov a oni niektorých z nich zabijú, iných budú prenasledovať; a toto pokolenie sa bude zodpovedať za krv všetkých prorokov vyliatu od stvorenia sveta, počnúc krvou Ábela až po krv Zachariáša, ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom. Áno, hovorím vám: Toto pokolenie sa bude zodpovedať. Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč poznania! Sami ste nevošli, a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili.“ Keď stade odchádzal, začali naňho zákonníci a farizeji prudko dorážať a dotieravo sa ho na všeličo vypytovali. Strojili mu úklady, aby niečo podchytili z jeho úst.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář