Jdi na obsah Jdi na menu

Zdvihni hlavu

23. 10. 2015

https://farm4.static.flickr.com/3306/3615621095_41b8dc1854.jpgVčerajšie zamyslenie som skončil s výzvou: “…zdvihni hlavu a poobzeraj sa okolo…” Bez toho totiž človek nemôže vnímať udalosti okolo seba, vnímať krásu človeka stojaceho pred ním, dobrodružstvo situácie odohrávajúcej sa v jeho priestore, pohyb nestále plynúcich udalostí, myšlienku vychádzajúcu z mysle hovoriaceho… Teda zdvihnúť hlavu, znamená rozpoznať prítomný okamih. Okamih, v ktorom sa mu Boh a Svet neustále prihovárajú a pozývajú ho, aby vystúpil zo svojho uzatvoreného sveta.

Je to výzva nežiť spôsobom podobným Ježišových súčasníkov, ktorí nedokážu rozoznať znaky Božej prítomnosti v Ježišovom ohlasovaní. Ochrana vlastných záujmov a predstáv ich robí slepými. Tí, ktorí sú považovaní za majstrov v interpretácie Tóry, znalcov hebrejskej tradície, zbožní a nadšení pre Božie veci nevedia rozoznať novosť, ktorá prichádza skrze Ježiša. Boh, ktorý prichádza ohromuje tak človeka, že ten má problém rozpoznať ho. Ale toto nie je nič nové, pretože na mnohých miestach Starého zákona mohli čítať, akými obdivuhodnými spôsobmi Boh “šokoval” Vyvolený národ. Je biedou, že tí, ktorí tieto dejiny Božieho zjavenia mali pozvať, zostávajú slepí.

Za posledných 50 rokov (od Druhého vatikánskeho koncilu) kresťanské spoločenstvo znovuobjavilo - ako základ napredovania v tomto rýchlo meniacom sa svete - túto charakteristiku viery, ktorá spoznáva Boha prostredníctvom viditeľných znakov jeho pôsobenia. Z tváre zeme a neba dokáže človek odhadnúť blízke udalosti. Bolo by tragédiou, ak by to nedokázal v duchovnej oblasti. Rozpoznávanie znamení časov sa spolu s poznaním evanjelia stalo základom, na ktorom má byť postavené svedectvo kresťanov. Pozvať svet znamená nájsť vhodné spôsoby a vhodný jazyk k ohláseniu zvesti Evanjelia, bez toho aby som niečo ubral, pridal či zmenil. Všetci - počnúc kňazov, katechétov, rodičov, priateľov - sme pozvaní uchopiť túto dôležitú pravdu.

 

Ďalšie zamyslenie k úryvku: Koniec či začiatok?

Lk 12,54-59: Ježiš povedal zástupom: „Keď zbadáte, že na západe vystupuje oblak, hneď hovoríte: ‚Dážď príde,‘ a býva tak. A keď veje južný vietor, hovoríte: ‚Bude horúco,‘ a býva. Pokrytci, vzhľad zeme a neba viete posúdiť. Ako to, že terajší čas posúdiť neviete? Prečo sami od seba neusúdite, čo je spravodlivé? Keď ideš so svojím protivníkom pred vrchnosť, usiluj sa s ním cestou vyrovnať, aby ťa nezavliekol k sudcovi, lebo sudca ťa vydá drábovi a dráb ťa vrhne do väzenia. Hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář