Jdi na obsah Jdi na menu

Perspektíva

25. 10. 2014

Akú máme perspektívu videnia si môžme ohodnotiť na základe pohľadu na udalosti okolo nás. Často tie negatívne majú silnejší emotívny impulz. Dnešný úryvok z evanjelia ma priviedol ku zaujímavému poznaniu - zvratu… Vo včerajšom evanjeliu Kristus pozval svojich poslucháčov, aby si všímali veci, ktoré sa dejú okolo. Vnímať “znamenia čias”. Oni sú totiž znamením blízkosti Božieho kráľovstva. A hneď na to sa naskytne udalosť, ktorá ohromí prítomných. Rozprávajú o nešťastí, ktoré spôsobil Pilát. V židovskom myslení nešťastie bolo chápané ako trest Boha za hriech.

http://www.siamodonne.it/siamodonne/2013/05/filosofia-se-stessi-

Ježiš vyvracia toto presvedčenie. Nešťastie človeka nie je Bohom chcené. Na druhej strane má priviesť človeka ku opravdivému pokániu nad svojimi vlastnými hriechmi. Neskôr to symbolicky vyjadria jeho slová plačúcim ženám pri výstupe na miesto zvané Lebka: “neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi” (Lk 23,28). Kristus chce, aby nás udalosti, ktoré sa odohrávajú okolo nás, priviedli k vlastnému obráteniu a prijatiu Božieho kráľovstva. Aby sme neboli ako Jeruzalemčania, ktorých zaujíma len to, prečo sa to udialo? a či zomreli pre svoje hriechy? 

Takto zmýšľajúci človek riskuje, že sa uzatvorí do svojich vlastných predstáv o Bohu, ktoré sú príliš ľudské. Pričom Kristus človeku otvára nové poznanie Boha a predstavuje mu jeho túžbu po celom človeku. On otvára cestu pravého spoločenstva s Bohom, otvára cestu k novému životu. Teda, nie je podstatné, aby človek našiel nové vysvetlenie udalostí (aj tých nešťastných a tragických), ale aby tieto udalosti otvorili človeka pre novú perspektívu života. Perspektívu, v ktorej sám Kristus je predstavený ako ten, ktorý sa s trpezlivosťou stará aj o tých, ktorí teraz neprinášajú ovocie. S nádejou, že predsa len budú.

 

Lk 13,1-9: Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali Ježišovi o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. On im povedal: „Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne.“ A povedal toto podobenstvo: „Ktosi mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi: ‚Pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?‘ On mu odvetil: ‚Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš.‘“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Poznámka

(Matuay, 26. 10. 2014 9:22)

Toto je podstatné,

na jednej strane je ľudské pokúšať sa poznať Boha a všetko okolo nás, na druhej strane nás kresťanov a to aj vedeckých pracovníkov bez ohľadu na špecializáciu by malo charakerizovať uvedomenie si toho, že toto všetko bezo zbytku nikdy nespoznáme, nebudeme vedieť - a ja k tomu často dodávam - a ani nám to nie je treba.