Jdi na obsah Jdi na menu

Praví priatelia

10. 12. 2018

priatelstvo.jpgNikto z nás nepoprie to, že k prežívaniu dôstojného života potrebujeme blížny. Človek nie je ostrovom, ktorý by si sám vystačil. Od svojho narodenia sme osobnostne naviazaní na rodičov či starých rodičov, potom učiteľov alebo vychovávateľov, neskôr ľudí, ktorých si sami vyberáme priateľov či manžela/ku. Celý svoj život prežijeme vo vzťahu.

Dnešné evanjelium nás stavia pred zákonníkov a farizejov, ktorí sa pohoršujú nad Ježišovými slovami a konaním. Na toto ich pohoršenie, Ježiš reaguje otázkou: “Čo je ľahšie...?” Totiž vidiac vieru tých, ktorí pred neho prinášajú ochrnutého, hovorí mu: "Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy.” Slová, ktoré vyvolávajú pohoršenie.

Ježiš týmito slovami a odpustením trhá okovy zla, ktoré ochrnutému človeku neumožňujú prežívať dôveru k Bohu a k blížnemu. Je obrazom každého z nás, ktorí potrebujeme pomoc priateľov, aby nás priniesli z prameňu oslobodenia. Aby sme po jeho dotyku vedeli vstať, vziať si lôžko a velebiac Boha vrátili sa slobodní do našich domovov. Toto sú praví priatelia.

 

Lk 5,17-26: Keď v istý deň Ježiš učil, sedeli pri ňom farizeji a zákonníci, čo poprichádzali zo všetkých galilejských a judejských dedín i z Jeruzalema; a mal od Pána moc uzdravovať. Tu muži priniesli na nosidlách človeka, ktorý bol ochrnutý, a pokúšali sa dostať ho dovnútra a položiť pred neho. Ale keď pre zástup nenašli priechod, kadiaľ by ho vniesli, vyšli na strechu a cez povalu ho na lôžku spustili priamo pred Ježiša. Keď videl ich vieru, povedal: „Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy.“ Tu zákonníci a farizeji začali uvažovať: „Ktože je to, že sa takto rúha?! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?“ Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal im: „O čom to premýšľate vo svojich srdciach? Čo je ľahšie – povedať: ‚Odpúšťajú sa ti hriechy,‘ alebo povedať: ‚Vstaň a choď?‘ Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ – povedal ochrnutému: „Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“ A on hneď pred ich očami vstal, vzal si lôžko a velebiac Boha odišiel domov. Všetkých sa zmocnil úžas a velebili Boha, a plní bázne hovorili: „Dnes sme videli obdivuhodné veci.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Priatelstvo

(Renata, 10. 12. 2018 17:09)

Priatelia, dobrí priatelia sú najviac. Spolu sme údmi jedného telaF