Jdi na obsah Jdi na menu

Cieľ

http://www.visionealchemica.com/wp-content/uploads/2012/09/13427Vrátim sa, ku otázke, ktorá na tejto stránke už bola položená: Prečo Boh nekoná v niektorých “viditeľne nespravodlivých” udalostiach? O čo vlastne Bohu ide? Aká je jeho predstava a túžba? Teda je to otázka o Božej vôli: aká je Božia vôľa? Čo Boh očakáva od ľudí? Na čo v našom živote sme pozvaní dať dôraz aj počas tohto Adventného obdobia? Staráme sa o mnohé veci tohto sveta a naša pozornosť je zameraná na mnohé skutočnosti, ale čo by nemalo nikdy zísť z našich očí?

Túto odpoveď nájdeme v dnešnom úryvku z evanjelia. Potom, ako Ježiš predkladá jedno z najkratších podobenstiev o stratenej ovci, predstavuje nám priamo Otcovu vôľu: “nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých.” Boh chce spásu človeka. Nechce bohatstvo alebo blahobyt človeka, nechce pokoj alebo pohodu človeka, nechce zábavu alebo uspokojenie človeka, nechce zdravie alebo bezproblémový život človeka, ale chce jeho spásu. Krása Božej túžby spočíva v Jeho aktívnom zaangažovaní sa pre naplnenie tejto túžby. On nezostáva mimo ľudského úsilia o jej nadobudnutie: on spásu ponúka, odovzdáva, prichádza na svet, aby ju nielen predstavil ale aj realizoval.

Možno sa pýtame: čo vlastne urobiť, aby som uchytil ponúkanú spásu? Aby som naplnil túto Božiu túžbu? My kresťania patríme asi tak pol-napol medzi tých, ktorí sú v košiari ale aj medzi tých, ktorí neustále utekajú z toho košiara. Niekedy potrebujeme ako tá stratená ovečka zvolať, aby nás v tom strnisku okoloidúci a nás hľadajúci Pastier našiel a doviedol na to vytúžené miesto spásy. A niekedy zasa vyjsť zo svojich zatuchnutých posvätných príbytkov a kráčať, a na tejto ceste za Pastierom pozvať aj ostatných k nasledovaniu Pastierovho hlasu.

 

Mt 18,12-14: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila? A keď sa mu ju podarí nájsť, veru, hovorím vám: Bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých deväťdesiatich deviatich, čo nezablúdili. Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

komentár

(Matulay, 10. 12. 2014 13:16)

Osobne si myslím, že Boh nekoná často viditeľne ani v situáciách, keď sa koná evidentná nepravodlivosť, pretože by tým obmedzil slobodu človeka, ktorej podstatou je práve možnosť konať zlo.
Inými slovami povedané, Boh chce aby sme konali dobro vedome a dobrovoľne.
My mu zasa na druhej strane máme veriť, že trestu (aj keď to osobne neuvidíme) viník neújde - Boh sa vysmievať nedá.