Jdi na obsah Jdi na menu

Cesta svedectva

11. 1. 2019

svedkovia.jpgNie je jednoduché žiť naplno podľa kresťanských hodnôt. Spoločnosť nás tlačí prijať jej pravidlá úspešného života. Náš egoizmu a pýcha nás presviedčajú, že obeta a pravá láska nemajú zmysel. Predsa len vo svojom svedomí cítime, že takéto postoje nevedú k pravej radosti a trvalému šťastiu. A, tak povediac, bojujeme proti tomuto pominuteľnému svetu.

V dnešnom úryvku Ján kladie, už len rétorickú, otázku: "Milovaní, kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn?” Potom, ako pripomenul zdroj každej lásky a povinnosť milovať blížneho zo strany každého učeníka, zdôrazňuje prepojenie medzi láskou, vierou a svedectvom.

Človek, ktorý rozpoznal, že je Bohom milovaný (preto to oslovenie “Milovaní”), prijíma s vierou Božie svedectvo. Jeho svedectvo spočíva v poznaní, že: "Boh nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi”. A kto má v sebe život a naplno ho prežíva, vydáva svedectvo o Zdroji života a premáha svet, ktorý odmieta Boží život.

 

1Jn 5,5-13: Milovaní, kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn? On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus. Nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv. A Duch to dosvedčuje, pretože Duch je pravda. Lebo traja sú, čo svedčia: Duch, voda a krv; a títo traja sú zajedno. Ak prijímame svedectvo ľudí, Božie svedectvo je väčšie; pretože Božie svedectvo je to, že svedčil o svojom Synovi. Kto verí v Božieho Syna, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, robí ho luhárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom Synovi. A toto svedectvo je, že Boh nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna, nemá Boží život. Toto som vám napísal, aby ste vedeli, že máte večný život vy, čo veríte v meno Božieho Syna.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 11. 1. 2019 15:58)

Dejiny revolúcií dokazujú, že tento svet nemôžeme premôcť a už vôbec nie násilím.
Môžeme ho premôcť len tak, že budeme tak ako je to v našich možnostiach odmietať jeho lákadlá. Masy nikdy nad elitami nezvíťazia, ale ani elity nebudú mať posledné slovo, to bude mať Ježiš Kristus,a to je naša jediná nádej.