Jdi na obsah Jdi na menu

Periféria

7. 1. 2015

http://www.vitadastudente.it/wp-content/uploads/2012/01/notte_prKrása Božieho slova spočíva v jednoduchosti. Prostredníctvom narácie chce vyrozprávať stretnutie Boha s človekom alebo Božiu prítomnosť v ľudských dejinách. Niekedy sa až čudujem, čo všetko teológovia-exegéti vydolujú z týchto narácií. Evanjeliá tak rozprávaním o živote Ježiša Krista, chcú odovzdať posolstvo jeho osoby. Preto hovoríme o kresťanstve, ako o náboženstve osoby, o náboženstve vzťahu medzi osobami. Teda chce nás pozvať do vzťahu s Ním.

Dnešný úryvok predstavuje Ježiša ako vystupuje do krajov Zabulonu a Neftali potom, čo bol Ján Krstiteľ uväznený. Ježiš sa nezľakne nepríjemnej udalosti a začína hneď “z kraja” napĺňať svoju úlohu: Ohlásiť blízkosť Božieho kráľovstva. Na periférii izraelského územia štartuje svoje ohlasovanie.

Z nepríjemného a traumatického sa stáva príležitosť k začiatku. Aj keď Vianočné obdobie končí až nedeľou Krstu Pána, pre mnohých dnešný deň je znovuprevzatím každodenných povinností v práci, školách a prejdením do “normálneho” režimu. Laicky vnímaného ako čosi menej príjemného ako boli sviatky - prázdniny. Aj preto môžeme hovoriť o príležitosti znovu obnoviť nadšenie v bežných úlohách. Vložiť srdce aj do tej najbanálnejšej činnosti, považovanej za perifériu našej pozornosti. Prajem vám radosť srdca z každej minúty dnešného dňa.

PS: Žeby v tomto sme mohli vidieť to pápežské pozvanie ísť na perifériu?

 

Mt 4,12-17.23-25: Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“ Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľudom. Povesť o ňom sa rozniesla po celej Sýrii. Prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých rozličnými neduhmi a trápením, posadnutých zlými duchmi, námesačníkov a ochrnutých, a on ich uzdravoval. A šli za ním veľké zástupy z Galiley a Dekapola, z Jeruzalema, Judey a Zajordánska.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

komentár

(Matulay, 7. 1. 2015 8:18)

1. z Božieho slova sa dá vydolovať mnoho - a to preto, že to tam je.

2. preto aj stčí čítať Božie slovo a nemusím ani dolovať, ani rozumieť - ono pôsobí.