Jdi na obsah Jdi na menu

Urobiť nový krok

31. 12. 2018

https://gpsinvest.com.au/app/uploads/2018/12/AdobeStock_22799359Je to už 20 rokov, čo som naposledy čítal dielo Zločin a trest od Fjodora Dostojevského. Na prvých stránkach tohto románu možno čítať: “Veľa je v moci človeka, a človek za tým všetkým ani ruku nenatiahne, a to len a len zo zbabelosti…”, a potom pokračuje otázkou: "Čoho sa ľudia najviac boja? Zaujímavá vec - nového kroku, nového vlastného slova, toho sa boja zo všetkého najviac…”

Nasledujúcou nocou otvoríme dvere do Nového Roku 2019. Pre nás kresťanov je to prechod od Te Deum k Veni Creator Spiritus; teda prechod od vďačnosti za obdržané milosti k prosbe o požehnanie. A do tohto prechodu počúvame slová z prvej kapitoly Evanjelia podľa Jána. Slová, ktoré odhaľujú pravý význam príbehu každého človeka, ktorého súčasťou je Boh.

Boh, ako pravé Svetlo, vstupuje do týchto príbehov, aby ich previedol zo života bez-zmyslu k tomu, ktorý má zmysel. Totiž, v tom momente poznačenom Božou prítomnosťou, sa musíme rozhodnúť: Kým chceme byť? a Komu chceme patriť? Otázkou je: Máme odvahu to urobiť? alebo podľa slov Dostojevského zostaneme v stave nerozhodnosti a strachu?

A tak: Prajem Vám, aby ste v Roku 2019 mali odvahu natiahnuť ruku a uchopiť dobro ponúkané Bohom.

 

Jn 1,1-18: Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“ Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Urobit prvý krok

(daniela, 31. 12. 2018 22:51)

AMEN!