Jdi na obsah Jdi na menu

Mamona

Medzi kresťanmi je ťažko hovoriť o peniazoch. Riskujeme vzrast nedorozumení a zvláštnych predstáv. K správnemu vysvetleniu nepomáhajú ani Kristové slová: "Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov". V dnešnom evanjeliu, totiž Ježiš pokračuje v zvláštnom vysvetľovaní vzťahu človeka voči tomuto svetu a veciam tohto sveta. Pozýva nás vytvoriť si s vecami tohto sveta zvláštny vzťah. Iste pre kresťana to môžu byť zvláštne slová. Ale poďme sa pozrieť na podstatu týchto slov.

image.jpgČo znamenajú slová: robte si priateľov z nespravodlivej mamony? Asi veľmi rýchlo si uvedomíme, že tým priateľom nemá byť mamona! Ona má byť prostriedkom pre získanie priateľov. To, čo naplno realizoval nespravodlivý správca v predchádzjúcom podobenstve. Mamonou si chcel kúpiť priateľstvo. Ak sme pochopili túto výzvu ešte nám zostáva položiť si dve otázky: Čo znamená pre evanjelium byť priateľom? Ako si ja-kresťan môžem kúpiť cestu ku vytúženému cieľu - k Božiemu kráľovstvu?

Ad1) Čo je to priateľstvo? Pamätám sa na jednu duchovnú obnovu u saleziánov, kde jeden z otcov saleziánov vyjadril super myšlienku, ktorú som si dobre zapamätal: "opravdivé priateľstvo je vzťah, ktorý privádza k Bohu". Priateľ je ten, ktorý mi ukáže cestu k Bohu. Ktorý ma potiahne k cieľu ak ja tápam alebo nevládzem. Aj preto pravé priateľstvá sa málokedy nadväzujú v krčme alebo diskotéke. Pozn. Verte mnohé "krčmové manželstvá" majú krátke trvania.
Ad2) Mamona ako prostriedok. Ak sa pozrieme na dnešného človeka, jemu mamona slúži na dosiahnutie cieľov, ktoré si stanovil. Napríklad kúpim si telefón, aby som mohol byť v spojení s druhými ale aj aby som sa začlenil do nejakého spoločenstva. Napríklad do prestížneho - manager bez dobrých hodiniek, nie je súčasťou klubu managérov. Kristus hovorí, robte si priateľov z nespravodlivej mamony.
Teda, mamona nech vám slúži pre vstup do Božieho kŕaľovstva. Vo svete môžem si kúpiť flek, ale platí to aj v Božom kráľovstve? Istým spôsobom Áno. Problémom je, že pred Bohom sa ráta aj vnútorný postoj a dôvod konania. A ten musí byť: Láska a nie Vypočítavosť. Teda aj prostredníctvom mamony ja môžem slúžit, môžem pomáhať, almužna je istým vyjadrením tejto služby. Ale nesmie byť robená z výpočítavosti ale z lásky voči blížnemu a Kristovi prítomného v tomto človeku. Tak bohatstvo nie je otázkou obsahu mojej peňaženky ale vzťahu mojho srdca voči jej obsahu.
Majetok je niečo, čo nám nepatrí. My sme jeho správcami. Niekedy spravodlivými ale často nespravodlivými. Predsa máme pozvanie, aby nám stále slúžilo na získanie Božieho kráľovstva. Aby sa stalo prostriedkom na ceste k Bohu.

 

Lk 16,9-15: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov. Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.“ Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu. Preto im povedal: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, pred Bohom je ohavné.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

komentár

(Matulay, 9. 11. 2014 9:11)

1. Mať veľa peňazí a neprepadnúť ich moci je pre človeka skoro nadľudský výkon, väčšinu tých, čo to dokázali, oslavujeme ako svätých.

2. Aj svetské veci treba robiť naplno - profesionálne, o Božích ani nehovoriac.

3. Robiť dobré skutky a nebyť vypočítavý to asi nedokážem, myšlienka na (minimálne) duchovnýprofit ma napadne buď predtým, alebo potom, takže ak vôbec, tak len s pomocou Božou.

Re: komentár

(Dominik, 9. 11. 2014 10:45)

Stanislav,
je pravdou, že sme neustále motivovaný dnešnou kultúrou utilitarizmu. Byť činní, pretože je to výhodné - materiálny či duchovný osoh. Každé dobro je osožné: pre adresáta aj darcu, ale motív je dôležitejší. A pamätám si Tvoje slová ohľadom odmeňovania. Že najhorší spôsob je zdvíhať plat. Človek si na to zvykne a chce znovu viac, aby urobil krok ďalej.