Jdi na obsah Jdi na menu

Robiť si priateľov

10. 11. 2018

https://static.fanpage.it/wp-content/uploads/sites/5/2018/04/amiDnešné evanjelium stavia učeníkov pred dôležitú otázku: Aký postoj má mať Ježišov učeník voči časným a večným hodnotám? Ježiš si uvedomuje, ako je človek schopný aktivovať svoje schopnosti a talenty k zhodnoteniu tých materiálnych dobier. Ale zároveň rozpoznáva, ako ľahko sa nechá nimi opantať. Jeho slová sú jasné: "Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone."

I z týchto slov môžeme vycítiť, ako Ježiš citlivo pristupuje k vzťahu medzi človekom a časnými dobrami. A zvlášť k peniazom. Prinášajú ilúziu nesmrteľnosti a nedotknuteľnosti (príkladov z konkrétneho života máme mnoho). Avšak život závisí od Niekoho iného. Preto ponúka jedno riešenie: "Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov.”

Možno sa mýlim v jeho pochopení, ale nebudem ďaleko od toho, ako chápali túto výzvu mnohí svätci. Nespravodlivá mamona je časné bohatstvo (nespravodlivá, pretože jej vlastníctvo z mojej strany ešte nezaručuje, že je a bude využitá správne). Robiť si priateľov znamená, že bohatstvo sa stáva prostriedkom k budovaniu vzťahov (rodinných, sociálnych…), ktoré zostávajú, i keď mamona pominie. A tu je dôležitý bod - pri nesprávnom spôsobe používania bohatstva na budovanie zväzkov (napr. pri korupcii), pri pominutí bohatstva zaniká i zväzok (pomyslené priateľstvo). Pri tom nezištnom priateľstvo (prejavená láska) zostáva ako svedectvo vernosti dobru a poctivosti. Preto tá odmenia: "prijatie do večných príbytkov”. Robme "si priateľov z nespravodlivej mamony".

 

Lk 16,9-15: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov. Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.“ Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu. Preto im povedal: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, pred Bohom je ohavné.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 12. 11. 2018 10:45)

Ďakujem za vysvetlenie tohto miesta vo Svätom písme.