Jdi na obsah Jdi na menu

Kalkulácia

5. 11. 2014

http://www.economist.com/node/18806282

Pri pohľade na konanie ľudí je jednoduché vypozorovať, ako sme sa vrhli na získanie určitého úspechu. A vôbec sa to nedotýka len politikov. Aj keď tam je to omnoho viditeľnejšie. Dokonca ešte aj gesto zrieknutia sa kandidatúry je len čistá kalkulácia s dohodou - ok, ty budeš primátorom, ale mne posuň post viceprimátora… A ešte k tomu sa často pripája voľba prostriedkov, aby sa cieľ naplnil čím rýchlejšie, čím ľahšími spôsobmi a čím efektívnejšie.

Takto zmýšľajúci človek, ak pozerá na Ježišovo konanie v dnešnom úryvku z evanjelia, asi musí byť prekvapený a aj sklamaný. Podľa Lukášovho evanjelia, Ježiša nasledovalo množstvo ľudí. Stačilo ich zaangažovať a zapáliť pre vec, ktorá by istotne priniesla zaujímavé výsledky pre šírenie Božieho kráľovstva. Ježiš akoby “zamrzol” vo vlastných slovách a skutkoch. Tento jeho postoj bol takým sklamaní, že mnohí sa rozhodli po jeho slovách opustiť ho. Totiž Kristus nekalkuloval, napĺňal poslanie, ktoré prijal od Otca.

Kresťan dneška je ale veľkonočným kresťanom, poznajúc celé dielo Ježiša Krista a pozerajúc sa na jeho slová optikou Veľkej noci. Preto asi ťažko nás môže pohoršovať správanie Krista; práve na opak ide o pozvanie byť hrdý na dar viery a nádeje, ktoré nás uschopňujú vydržať pri Kristovi aj keď život prinesie mnohé strasti a otázniky. Dokonca aj vtedy, ak sa svet uberá inou cestou, ako my kresťania. Vtedy keď nám politici a zodpovední za spoločnosť podhadzujú polená pod nohy. Môžeme byť istý, že tieto dary nám Kristus stále ponúka. Nemusíme mať strach z osobného boja proti zlu. Dôležité je vziať na seba svoj kríž a nasledovať Krista. Teda nemať svoj kríž pred očami: bránil by nám vo výhľade a perspektíve pohľadu. A tiež nekráčať za svojimi predstavami, ale kráčať za Kristom.

 

Lk 14,25-33: S Ježišom išli veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať: ‚Tento človek začal stavať, a nemohol dokončiť.‘ Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář