Jdi na obsah Jdi na menu

Pozvanie k hostine

http://www.ilnuovoamico.it/wp-content/uploads/2014/02/art-1-nozzPozvanie je silná vec. Pozývajúci ním vyjadruje, že mu záleží na tom, aby konkrétna osoba bola prítomná na nejakej udalosti, slávnosti či jubileu. Nemusí to byť hneď pozvanie k stolovaniu. Odmietnuť pozvanie vyjadruje presvedčenie, že niečo je pre pozvaného dôležitejšie ako udalosť, na ktorú bol pozvaný. Dnes to nemusí byť hneď nejaká aktivita či povinnosť. Môže to byť nechuť, pohodlnosť, nezáujem či iné hodnoty. Nič na tom nemení to, že odmietnuté pozvanie je vlastne odmietnutie istej príležitosti, ktorú nám život prináša. Je to to včerajšie “vychádzanie”, ktoré prináša nejakú zmenu.

Ježiš je pozvaný v sobotu k stolu istým farizejom. Uchopí sa tejto príležitosti naplno. Uzdravuje chorého na vodnatieľku; zamýšľa sa nad kritikou hosťujúcich; hovorí o prvých a posledných; alebo o nezištnosti; a nakoniec v dnešnom podobenstvo o samotnom pozvaní. Celou touto udalosťou chce pozvať okolostolujúcich farizejov i vlastných učeníkov k opusteniu pokrytectva. Uvedomiť si, že toto je ten vhodný moment, aby ich sobotňajšie stolovanie sa stalo “jedením chleba v Božom kráľovstve”. V pozadí tohto rozprávania evanjelista Lukáš odhaľuje udalosť poslednej večere: kde Ježiš si vyberá posledné miesto služobníka; ku ktorej sláveniu sú pozvaní všetci, ale nie všetci ho prijímajú; pri ktorej sa uskutočňuje najväčší zázrak pripravený Bohom. Odhaľuje aj dôvod prečo si Kristus vyberá posledných a jednoduchých. Pretože oni neodmietajú pozvanie.

http://www.ilnuovoamico.it/wp-content/uploads/2014/02/art-1-nozzTeda tajomstvo Božieho vyvolenia a požehnania nespočíva v tom, že Boh si vyberá svojich vyvolených - predurčených. Spočíva v prijatí alebo odmietnutí pozvania, ktoré sa dostalo každému. A je veľmi veľkorysý - trikrát odmietnutý, trikrát rozširuje svoje pozvanie. Chce, aby jeho dom bol naplnený. Možno aj táto myšlienka bola v pozadí slov, ktoré mi istý starý kňaz povedal na začiatku môjho kňazského života: “nikdy neodmietni pozvanie, druhýkrát ťa už nepozvú…”

 

Lk 14,15-24: Jeden zo spolustolujúcich povedal Ježišovi: „Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve.“ On mu povedal: „Istý človek pripravil veľkú večeru a pozval mnoho ľudí. Keď nadišla hodina večere, poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným: ‚Poďte, už je všetko pripravené.‘ A naraz sa začali všetci vyhovárať. Prvý mu povedal: ‚Kúpil som pole a musím si ho ísť pozrieť. Prosím ťa, ospravedlň ma!‘ Druhý povedal: ‚Kúpil som päť záprahov volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, ospravedlň ma!‘ A ďalší povedal: ‚Oženil som sa, a preto nemôžem prísť.‘ Sluha sa vrátil a oznámil to svojmu pánovi. Vtedy sa hospodár rozhneval a povedal svojmu sluhovi: ‚Vyjdi rýchle na námestia a do ulíc mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých!‘ A sluha hlásil: ‚Pane, stalo sa, ako si rozkázal, a ešte je miesto.‘ Tu pán povedal sluhovi: ‚Vyjdi na cesty a k ohradám a donúť vojsť všetkých, aby sa mi naplnil dom. Lebo hovorím vám, že ani jeden z tamtých mužov, čo boli pozvaní, neokúsi moju večeru.‘“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář