Jdi na obsah Jdi na menu

Sila života

24. 11. 2018

zmysel.jpgAko by ste odpovedali na otázku: “Prečo prší?” Vedec by sa zameral na pôvod dažďa a odpovedal by: "voda vyparená z oceánov, morí a riek, sa kondenzuje do mrakov a vyzráža sa na zemský povrch”. Filozof by sa zameral na účel ďažďa: “Život na zemi potrebuje vodu, a ďážď ju prináša. Aby všetko žilo.” Žijeme na tejto Zemi, pretože nás niekto miloval a túžil po nás. Ktokoľvek miluje a túži po dobre nechce smrť. Preto, ako veriaci veríme a poznávame, život nemôže byť zrušený smrťou.

V dnešnom úryvku z evanjelia, skupina saducejov, ktorí neveria v zmŕtvychvstanie, sa snaží uviesť Ježiša do pomykova. Svoj argument opierajú o Mojžišovo nariadenie levirátu (Dt 25,5ss). Prinášajú jeden príklad o žene, ktorá sa vydala za siedmych bratov, a chcú, aby Ježiš odpovedal na otázku: "ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení?”, ak zmŕtvychvstanie existuje. Ježiš svojou odpoveďou sa nenechá vtiahnuť do špekulácií, ktoré vznikli ľudskými nariadeniami (levirát).

Evanjelista Lukáš, v tejto epizóde a Ježišovej odpovedi, sa snaží odpovedať na podstatu zmŕtvychvstania. Nezabúdajme, že Lukášovo evanjelium je písané hlavne pre kresťanov gréckeho pôvodu. Grécke myslenie nehovorilo o zmŕtvychvstaní, hovorilo o rianimácii alebo predĺžení života. Ježišova odpoveď poukazuje na to, že zmŕtvychvstanie neznamená predĺženie časného života. Ide o nový spôsob života, na ktorom má účasť tak ľudská duša ako i telo (helénska kultúra hovorila len o duši, ktorá sa musí oslobodiť od tela). A, že to tak bude, svedčí samotný Boh, ktorý: "nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú".

 

Lk 20,27-38: K Ježišovi prišli niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, a pýtali sa ho: „Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si ju má vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Bolo teda sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. Vzal si ju druhý, potom aj tretí a takisto všetci siedmi. Ale nezanechali deti a pomreli. Napokon zomrela aj žena. Nuž ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali siedmi za manželku.“ Ježiš im povedal: „Synovia tohoto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia. A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva ‚Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba‘. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.“ Tu niektorí zákonníci povedali: „Učiteľ, dobre si to povedal.“ A už sa ho neodvážili na nič vypytovať.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Sila života.

(daniela, 25. 11. 2018 10:00)

Ano. Je to povzbudzujuce.Dakujeme! Požehnanu nedelu aj Vam pater Dominik.