Jdi na obsah Jdi na menu

Budovanie

19. 11. 2014

Už viacero profesorov na prednáškach nám predstavilo dvojitý štýl politiky: Warfare alebo Welfare. Kde Warfare znamená byť neustále pripravený na hraničné riešenie konfliktu. Teda vnímať druhého ako nepriateľa. Pri konflikte je potrebné mu spôsobiť také škody, ktoré by znížili motiváciu k obrane alebo životnú úroveň. Naopak Welfare je štýl politiky, ktorý má za cieľ zabezpečiť aspoň minimálnu úroveň blahobytu a sociálnu pomoc pre všetkých občanov. Napríklad štýl Welfare si zvolilo množstvo štátov Európy, naopak také USA sú krajinou Warfare.

http://www.alfemminile.com/bambini/giochi-creativi-per-bambini-dNiekedy aj my kresťania pozeráme na morálku kresťanského života ako na boj - boj so zlom, z diablom, také Warfare. Samozrejme, že nesmie nám zísť z očí táto pravda o existencii diabla a zla vo svete. Ale kresťan dostáva hodnotnejšie pozvanie, ako len boj. Pozvanie budovať, zveľaďovať či zhodnocovať, ako to vyjadruje dnešné evanjelium. Totiž týmto podobenstvom Lukášovo evanjelium uzatvára časť Ježišovho života (10 kapitol), kedy ako prorok je na ceste do svojho mesta Jeruzalema. Počas tejto cesty neustále vyučuje, v čom spočíva napĺňanie Božej vôle.

Podobenstvo hovorí o človeku vznešeného rodu, ktorý si išiel prevziať kráľovstvo. Pred odchodom zveruje desiatim určitý obnos peňazí, aby ich vyskúšal, ako ich dokážu svojou šikovnosťou zhodnotiť. Následne Ježiš uzatvára: “vernosť v malých veciach je predpokladom vernosti vo veľkých veciach.” Teda pozýva svojich učeníkov tieto prijaté dary: Božie Slovo, Eucharistiu, Božiu milosť, nie konzervovať ale neustále rozvíjať a šíriť. A toto nie je taktika boja ale program budovania. Nejde o odmietanie akéhokoľvek rizika a ukrytie tohto daru do šatky. Ide o spoluprácu s Duchom Svätým na apoštoláte a misii. A to v priestore, v ktorom práve teraz žijeme. Ak v ňom budeme verní, Boh nás pozve k väčšej zodpovednosti. Kritériom pre Krista sú autentickosť a vernosť voči zverenému posolstvu.

 

Lk 19,11-28: Ježiš pridal ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema a oni si mysleli, že sa už zjaví Božie kráľovstvo. A tak povedal: „Istý človek vznešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť. Zavolal si svojich desiatich sluhov, dal im desať mín a povedal im: ‚Obchodujte, kým sa nevrátim!‘ Ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom: ‚Nechceme, aby tento nad nami kraľoval.‘ Keď sa po prevzatí kráľovstva vrátil, dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko kto získal. Prišiel prvý a vravel: ‚Pane, tvoja mína získala desať mín.‘ On mu povedal: ‚Správne, dobrý sluha; pretože si bol verný v maličkosti, maj moc nad desiatimi mestami.‘ Prišiel druhý a vravel: ‚Pane, tvoja mína vyniesla päť mín.‘ Aj tomuto povedal: ‚Ty maj moc nad piatimi mestami.‘ Iný prišiel a hovoril: ‚Pane, hľa, tvoja mína. Mal som ju uloženú v šatke; bál som sa ťa, lebo si prísny človek: berieš, čo si si neuložil, a žneš, čo si nezasial.‘ On mu povedal: ‚Zlý sluha! Podľa tvojich vlastných slov ťa súdim. Vedel si, že som prísny človek, že beriem, čo som si neuložil, a žnem, čo som nezasial? Prečo si teda nedal moje peniaze peňazomencom a ja by som si ich bol po návrate vybral aj s úrokmi?‘ A tým, čo tam stáli, povedal: ‚Vezmite mu mínu a dajte ju tomu, čo má desať mín.‘ Oni mu vraveli: ‚Pane, veď má desať mín!‘ Hovorím vám: ‚Každému, kto má, ešte sa pridá, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A mojich nepriateľov, čo nechceli, aby som nad nimi kraľoval, priveďte sem a pobite ich predo mnou!‘“ Ako to povedal, išiel popredku a uberal sa do Jeruzalema.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Poznámka

(Matulay, 23. 11. 2014 9:52)

1. Je evidentné, že bohatstvo a teda moc určitých jenotlivcov je väčšia , ako bohatstvo a moc menších, možno stredne veľkých štátov

2. Osobne verím, že títo ľudia logicky musia pokračovať ďalej- čiže ich konečným cieľom je svetovláda - na tento cieľ utvorili pakt, pretože história ukázala, že pre jedného človeka (rodinu) je to príliš veľké sústo.

3. Vzhľadom na to, že synovuia zlého sa spájajú oveľa ľahšie a efektívnejšie ako synovi a dobrého, ako aj vzhľadom na už dosiahnutú silu svetovládcov - neverím v možnosť, obratu ľudskými silami.

4. Inak povedané šíriť dobro ako kresťania by sme mali azrejme by ho mali aj predstavitelia iných svetových náboženstiev, ale ako vidíme, nefunguje to, čiže múžeme sa vrátiť k bodu 3.

5. V zásdah Boží v tomto prípade neverím, pretože by to obmedzilo slobodu synov Zlého ato Boh principiálne nespraví.

6. A ešte poznámka: Cestu welfare si podľa mňa nevybrala väčšina štátov Európy, ale len jej severná menšina: Švédsko, Nórsko, Dánsko a Fínsko.