Jdi na obsah Jdi na menu

Naplnenie

19. 12. 2014

https://i0.wp.com/www.donbosco-torino.it/image/07/03/08-Rotoli_LNa kurze z angličtiny sme diskutovali na tému: podobnosti a rôznosti medzi mužmi a ženami. Na záver sme sa mali ešte vyjadriť, kto je náš najlepší priateľ a prečo? Kolega na tomto kurze zrazu hovorí, že pre mňa je najlepším priateľom Ježiš. Lebo on dodržiava svoje sľuby. Išlo o jednoduchého chalana - laika z Angoly, ktorý do Talianska prišiel nájsť šancu uplatnenia v živote. Boh plní prísľuby, pretože je mocným.

Naplnenie prísľubu vidíme aj v dnešnom evanjeliu, ktoré hovorí o ohlásení narodenia Jána Krstiteľa. Ján je považovaný za istý most, ktorý spája Starý a Nový zákon, prepojenie minulosti a budúcnosti, medzi Izraelom a novým Izraelom. Tento duch Starého zákona je možné vnímať aj v rozprávaní v jeho zvestovaní jeho otcovi Zachariášovi. Ono sa odohráva v slávnostnom liturgickom kontexte v chráme. Zachariáš, ktorý prežíva pre Žida ťažkú situáciu nemajúc deti, dostane prisľúbenie od Boha, ktorému nechce uveriť. Aký paradox sa skrýva v udalosti: Levita pokorne slúžiaci tomuto mocnému Bohu zrazu nevie uveriť Jeho prisľúbeniu. Koľkokrát vo svojej službe čítal alebo počúval o Božích mocných skutkoch v dejinách Izraelského národa.

Boh dal sľub vernosti a prítomnosti každému z nás. Veríme tomu? Alebo žijeme v podobnom paradoxe ako Zachariáš? My, ktorí máme byť svedkami Božích prisľúbení a ich naplnení zrazu pochybujeme? Pozrime sa na svoj život s otvorenými očami. Uvidíme ako je prešpikovaný Božími zásahmi, vedením a požehnaním. Momenty, ktoré si nezaslúžime, ale Boh nám ich chce dať. Chce požehnať naše cesty.

 

Lk 1,5-25: a čias judejského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. Jeho manželka pochádzala z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku. Keď raz prišiel rad na jeho triedu a on konal kňazskú službu pred Bohom, podľa zvyku kňazského úradu lósom mu pripadlo vojsť do Pánovho chrámu a priniesť kadidlovú obetu. V čase kadidlovej obety sa vonku modlilo množstvo ľudu. Tu sa mu zjavil Pánov anjel; stál na pravej strane kadidlového oltára. Keď ho Zachariáš zbadal, zľakol sa a zmocňovala sa ho hrôza. Ale anjel mu povedal: „Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých. Lebo on bude veľký pred Pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý. Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu. Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud.“ Zachariáš povedal anjelovi: „Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku.“ Anjel mu odpovedal: „Ja som Gabriel. Stojím pred Bohom a som poslaný hovoriť s tebou a oznámiť ti túto radostnú zvesť. Ale onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa toto stane, lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia v svojom čase.“ Ľud čakal na Zachariáša a divil sa, že sa tak dlho zdržuje v chráme. Ale keď vyšiel, nemohol k nim prehovoriť; a oni pochopili, že mal v chráme videnie. Dával im znaky a zostal nemý. Len čo sa skončili dni jeho služby, vrátil sa domov. Po tých dňoch jeho manželka Alžbeta počala, ale skrývala sa päť mesiacov a hovorila: „Toto mi urobil Pán v čase, keď zhliadol na mňa, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář