Jdi na obsah Jdi na menu

Milujúci prináša radosť

21. 12. 2018

objat.jpgPred dvoma rokmi som chodil na prednášky z psychológie. Jedna časť bola venovaná základným emóciám (zlosť, strach, smútok, radosť, prekvapenie, pohŕdanie, nechuť); a od vtedy sa tak trochu “zabávam” skúmaním, ktorú z týchto emócií prežívam v danom okamihu. Asi najjednoduchšie je rozpoznať tie “pozitívne” (pozitívne z objektívneho hľadiska): radosť a čiastočne i prekvapenie.

Dnešné evanjelium nám prináša správu o tom, ako tí, ktorí očakávajú sľúbeného Mesiáša, ho dokážu aj rozpoznať. Jeho prítomnosť ich privádza k opravdivej radosti, vyjadrenej slovami Alžbety po príchode Márie: "Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone.”

V tejto udalosti odhalíme podstatu radosti. Ona sa totiž rodí z prítomnosti toho, ktorý miluje. Milujúca Mária a milujúci Boh vzbudzujú radosť dieťaťa v lone Alžbety. Odpovedajúca láska dieťaťa vzbudzuje radosť v srdci Alžbety. Skúsme dnešný deň odhaliť i oceniť (ako to urobila Alžbeta) prítomnosť milujúceho človeka, aby aj naše srdce sa naplnilo pravou radosťou. Nezabúdajúc, že aj my môžeme byť tá milujúca osoba. Pre nás kresťanov, keď nosíme v sebe Krista.

 

Lk 1,39-45: V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 22. 12. 2018 9:42)

Skutočne najväčšiu radosť prežívame v prítomnosti toho, ktorého milujeme, najlepšie to je vidieť u malých detí, keď vítajú svoje matky.
Je to radosť, ktorá sa opakuje - je v určitom zmysle nepretržitá, stála - pretože má stály základ - je založená na skale.
Ostatné radosti sú skôr jednorazové, typický príklad je, keď dáme, alebo dostaneme darček, alebo vyhráme lotériu.