Jdi na obsah Jdi na menu

Kto si?

http://thevoidthoughts.com/2014/11/20/who-are-you/Nie len u deťoch ale aj u dospelých je možné nájsť reakciu: “Čo sa ty staráš do mňa? Hľaď si svojho!”, alebo: “Kto si ty, že ma ty budeš poúčať? Ja viem, čo robím!”, alebo: “Sopliak malý, čo si myslíš, že kto si?” a ďalšie podobné. V pozadí týchto “dospeláckych” reakcií je otázka po autorite, ktorá uschopňuje človeka poučovať. V tradičnej spoločnosti to bol vek a autorita Boha-Cirkvi.

Preto po prečítaní dnešného evanjelia sa asi nečudujeme, že podobné otázky kladú starší z Izraela, farizeji a saduceji. Ježiš vyhnaním všetkých obchodníkov z chrámu, privádza všetky tieto skupiny do pomykova nad ich konaním. Starších a saducejov - konzervatívne skupiny, u ktorých spochybňuje ich nakladanie s chrámom. Farizejov, pretože ich zbožnosť v chráme je založená na pýche a oddelení od pokorných. Učiteľov Zákona, pretože on jednoduchý tesár interpretuje Zákon bez toho, aby u nich študoval. Je pravdou, že Ježiš nemá oficiálne poverenie. "Iba" to, ktoré pochádza z jeho pôvodu - zrodený z Boha Otca pred všetkými vekmi, Boh-Syn, ako to vyjadrí neskôr Cirkev vo Vyznaní viery. Teda otázka je na mieste.

Problém pýtajúcich sa spočíva v ich uzavretí sa do už vytýčenych schém, z ktorých nedokážu a ani nechcú výjsť. Jeho reakcia je otázka na telo: "Kto bol Ján?" Ak nerozoznajú v ňom Božieho posla tí, ktorí majú autoritu a štúdia, prečo by sa mal on im zodpovedať. Preto neurobme podobnú chybu ani my a prijmime pozvanie "pripravte cestu Pánovi", ktoré prichádza od Jána Krstiteľa, aby to nemusel urobiť Kristus, ako v tom chráme s bičom v ruke.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář