Jdi na obsah Jdi na menu

Inšpirácia

17. 12. 2014

http://community.pcacademy.it/10-illustrazioni-da-cui-trarre-insKeď rozprávam s ľuďmi o súčasných problémoch spoločnosti, často skončíme konštatovaním: “čo my jednoduchí ľudia môžeme urobiť? Nemáme moc ovplyvňovať udalosti vo svete!” Pred pár týždňami som sa dozvedel na prednáškach sociológie zaujímavú skutočnosť, ktorá vyvracia toto bezmocné konštatovanie. Podľa rôznych výskumov sa došlo k záveru, že v súčasnom globalizovanom svete sú ľudia tak previazaní, že medzi dvoma ktorýmikoľvek osobami na svete je maximálne 5 medzičlánkov. Teda, ak by som sa chcel dostať ku prezidentovi USA alebo Ruska, stačí sa obrátiť na maximálne 5 ľudí (najčastejšie to je iba 2-3). Keď si to človek uvedomí, pochopí, ako je blízko k ďalšej osobe. Svojou blízkosťou tak môže jednoducho tento svet meniť. A aj ho mení, ale k čomu?

Ako môžme vnímať v dnešnom evanjeliu, ktoré nám predkladá Kristov rodokmeň, Boh vsadil na človeka. S dôverou mu odovzdáva to najdrahšie: svoje Slovo. Neodovzdáva mu moc, vládu, peniaze, ale odovzdáva mu seba od počiatku stvorenia. Prostredníctvom jednoduchých ľudí inšpiruje a privádza človeka do vzťahu so sebou samým.

Aj my sme pozvaní stávať sa jeho dedičmi - v jeho rodokmeni. Jeho Slovo bolo zasiate do nášho srdca. Ono chce pokračovať v dávaní seba. Preto si dajme otázku: K čomu my inšpirujeme ďalšie pokolenia? Aké posolstvo odovzdávame ďalej? Cez slová: pri bežnom stretnutí, na facebooku, cez vtip, v “politických” komentároch v krčme či na blogu, na námestí pred davom rozvášnených ľudí, či na kazateľnici v kostole? Nezdá sa vám, že je to už posolstvo nenávisti voči druhému ako inšpiratívne posolstvo k láske a dobru?

 

Mt 1,1-17: Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona, Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút. Obed Jesseho a Jesse kráľa Dávida. Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia. Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a štrnásť od babylonského zajatia po Krista.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

komentár

(Matulay, 18. 12. 2014 11:11)

Slobodu a dobro sme dostali na najvyššej úrovni od Boha.

1. Diablovi synovia nám ako slobodu tak i dobro berú a dobrovoľne nám z nej
nedarujú ani kúsok.

2. My si ju nesmieme dať zobrať, a ak sa to stalo, musíme si ju vybojovať naspäť.

3. Problém je v tom, že synovia zlého sa spájajú oveľa ľahšie a rýchlejšie ako synovia dobrého.

4. Možno i tak sa to dá povedať, že tí čo sú náchylní konať zlo si viac uvedomujú potrebu akcieschopnosti a aktivity ako tí čo sú náchylní konať dobro. Preto aj zlo prevláda, hoci ľudí konať dobro je podstatne viac, ako ľudí náchylných konať zlo.

5. Aj keď morálny kredit Cirkvi nie je príliš vysoký, nevidím inú možnosť ako tú, žeby sa pokúsila o vytvorenie koalície - siete - opierajúcej sa o všeobecne ponímanú humanitu a záujmy väčšiny, ktorá by bola schopná stať sa reálnou protiváhou svetovládcov.

6. Uvediem príklad: v topoľčianskom okrese sa objavil plagát: Nechceme vojnu s Ruskom!!! Miliarda, možno i menej súhlasných internetových a iných súhlasných ohlasov by určite prinútilo NATO i USA, ako i tých, ktorí tieto nástroje majú v moci nad týmto postojom sa zamyslieť.