Jdi na obsah Jdi na menu

Ide o kvalitu

10. 3. 2018

https://teogracia.com/wp-content/uploads/2016/06/lazoenformadecoViac ako inokedy sa ozývajú hlasy, ktoré nás volajú k skvalitneniu života - od životného prostredia, sociálnych vzťahov, zodpovednosti, ľudských práva až po ekonomické e technologické prostredie. Nejdem hodnotiť, aké sú v pozadí záujmy a či sú úprimné. Ide mi o samotnú potrebu, ktorú človek v sebe objavil zvlášť v posledných desaťročiach.

V dnešnom evanjeliu, skrze podobenstvo, Ježiš vovádza učeníka na miesto, kde sa odhaľuje kvalita vzťahu medzi človekom a Bohom. Porovnáva dva druhy modlitby, ktoré sú vyjadrením odlišného postoja voči Bohu i spoločnosti. Modlitba farizeja - správna a liturgická, podľa predpisov chrámu - ale vzdialená od Boha. Modlitba, ktorá je divadlom a nie životom. Modlitba mýtnika - cudzia a vzdialená priestoru, v ktorom sa nachádza - avšak umožňujúca stretnutiu dvoch pohľadov, toho ľudského a Božieho.

Ježiš sa nesnaží popísať správne charakteristiky modlitby, jej etapy či techniky. Jednoducho popisuje odlišnú skúsenosť. Ponúka i odpoveď, ktorá a prečo z týchto dvoch modlitieb bol opravdivá a úprimná. Tá, ktorá bola zakorenená v priestore lásky. Modlitba, ktorá približuje človeka k Bohu a pretvára jeho život pod zorným uhlom Božej prítomnosti a odpustenia. Pretože opravdivá modlitba premieňa človeka, dáva mu nový charakter a kvalitu. Možno aj my potrebujeme objaviť takúto novú kvalitu modlitby, ktorá premieňa a stvárňuje náš život (dáva mu novú kvalitu) - t.j. vzťah s Bohom, s ľuďmi a so sebou samým.

 

Lk 18,9-14: Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal Ježiš toto podobenstvo: „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: ‚Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.‘ Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: ‚Bože, buď milostivý mne hriešnemu.‘ Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 10. 3. 2018 8:58)

Iba svätí už na Zemi sa modlia kvalitne, my ostatní, ja teda určite, sa modlím kvalitne len vtedy, keď mi už naozaj tečie do topánok (napr. manželka ide na operáciu) - bežne po celý rok sa modlím ako farizej.