Jdi na obsah Jdi na menu

Dvojitosť

22. 12. 2014

http://ilcapoluogo.globalist.it/QFC/NEWS_168215.jpgPred časom som čítal zaujímavú úvahu na tému Mládež a ich dvojitý život. Niečo, čo súčasní učitelia zakúšajú dennodenne, pričom vlastní rodičia si to ani neuvedomia. Ide o fakt, kedy mladí teenageri majú diametrálne rozličné správania doma a iné keď opustia dohľad svojich vlastných rodičov. Niet sa čomu čudovať, že existuje diametrálne rozličné hodnotenie vlastného zo strany rodičov a širokej verejnosti. Teenager rozbije niečo na verejnom priestranstve a rodičia nevedia pripustiť, žeby ich “dokonale” vychované dieťa niečo také urobilo. Aj keď nie až takým viditeľným spôsobom, ale predsa niečo podobné môžeme vidieť aj v živote dospelých. Napr. dvojitosť medzi “životom viery” a “každodenným životom”.

Dnešný deň nám predkladá evanjelium viditeľnú prepojenosť života modlitby a realizácie každodennosti v živote Márie. Prežíva svoju situáciu tehotenstva, súčasne ide pomáhať svojej príbuznej Alžbete a taktiež zhon a prípravu pred pôrodom. V tejto situácii nenecháva bokom dôležitý vzťah s Bohom, ktorý neustále prináša do jej života nesmierne zmeny, ktoré obracajú jej život na ruby. Jej modlitba nie je len slávnostným chválospevom na Božie skutky, ale aj prehlbovaním intímneho vzťahu medzi ňou a Bohom, ktorý sa prejaví v realizovaní jeho vôle.

Táto modlitba spolu s Pánovou modlitbou je vzorom každej modlitby kresťana. Ňou slovami potvrdzujeme svoje rozhodnutie patriť Bohu. Problémom je, že v tom istom okamihu sa “odťahujeme” od tohto rozhodnutia patriť Bohu nerozdeleným srdcom. Môžeme hovoriť o istej rozštiepenosti medzi modlitbou a životom: závislí na Bohu v modlitbe a autonómni v ovládaní vlastného života. Využime dnešný deň na prehĺbenie poznania: Osoba, existencia, schopnosti sú totálnym, exkluzívnym, trvalým darom do Boha. Zmení to náš pohľad na nás, na Boha, na ľudí a na svet okolo nás.

 

Lk 1,46-56: Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Mária zostala pri Alžbete asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář