Jdi na obsah Jdi na menu

Objať

30. 12. 2014

http://2.bp.blogspot.com/-ZY5X04NdzgU/U9K7ltYIrrI/AAAAAAAAB9o/wHKňazský život je pestrý na názory. Nemusia to byť len názory, ktoré majú ľudia na nás kňazov. Ale aj tie sú zaujímavé, len my kňazi sa k nim často nedostaneme. Ľudia zvyknú pred nami mlčať. Vyjadrujú ich v krčme, v domácnostiach, na internetových fórach. Človek sa názor dozvie rôznymi pozoruhodnými cestičkami. Posledný deň detského letného tábora prišiel ku mne sedem ročný chlapec a hovorí mi: “Pán kaplán, nie ste taký sprostý somár, ako hovorí môj otec.” Otca toho chlapca som nikdy predtým a ani potom osobne nestretol. Ale uvedomil som si, aké je dôležité stretnúť človeka, spolupracovať s ním, vstúpiť do jeho “kruhov”, aby som pochopil jeho myslenie, dejiny a aj osobu. Potrebujem “objať” človeka, aby som pochopil jeho posolstvo.

Evanjelium nám ponúka ďalšiu osobnosť, ktorá túži po stretnutí s Kristom. Ktorá svoj život obetovala službe chrámu. Jednoduchá žena, ktorá žije svoju vieru bez veľkých udalostí a neskutočných zmien. Jej život nehovorí o nesmiernych zázrakoch, ale vernosti prežívanej zvyčajným spôsobom. Ale ktorá prichádza, aby objala toto prichádzajúce posolstvo Božej lásky voči človeku. Toto posolstvo je nepríjemné pre pyšného človeka, pretože hovorí: “Boh sa už nemôže pozerať na človeka, ako sa trápi s darom slobody. Je ako tvrdohlavý somár, ktorý tak maximálne za chutnou mrkvičkou ide.”

Možno nepatríme medzi takýchto obyčajných veriacich, ktorí prežívajú svoju každodennú a tradičnú vieru, kráčajúc dennodenne do chrámu. Naša viera je premyslená, racionálne odvodená. Ale nesmieme spochybňovať jednoduchý a tradičný prejav viery bez ohromného teologického zázemia. Vyjadrené slovami jednej starenky: “Otče, tak ma moja mamka a ocko naučili, ináč to už ani nebude.” Aj týchto tradičných veriacich Pán prijíma, pretože Boh chce byť prijatý každým učeníkom. Pre neho možno práve týto “maličkí” sú ešte bližšie ku prijatiu tejto Dobrej noviny. Tí, ktorí v chráme “vo dne v noci slúžia Bohu pôstom a modlitbami”.

 

Lk 2, 36-40: Žila vtedy prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov, potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema. A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta. Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

K sociológii

(Matulay, 30. 12. 2014 9:24)

1. Na jednej strane nemôžeme celkom dať na názor ľudí, názor náš a hlavne názor Boha je oveľa dôležitejší.
2. Na druhej strane nie je zle poznať názory ľudí, svojich ovečiek, pretože to umožňuje tieto názory formovať, dávať na správnu mieru a aj to je povinnosť pastoračného kňaza.
3. Zisťovanie názorv je oblasťou poznania, ktorá patrí do sociológie - do sociologických, respektíve spoločensko-vedných výskumov. A to je už mimo vedomostí pastoračného kňaza.
4. Preto by bolo potrebné zamyslieť sa nad tým, či by sa o túto problematiku nedalo rozšíriť štúdium v seminároch. Niekto síce nôže povedať, že kňazi aj tak zisťujú názory veriacich po svojom, ale na to odpovedáme, že zisťovanie laické je jedna vec a odborné je druhá vec. A umeniu intrepretácie a analýzy i syntézy získaných empirických údajov sa treba učiť, opäť je tu rozdiel medzi laikom a odborníkom.