Jdi na obsah Jdi na menu

Odovzdať posolstvo

img_0166.jpgKeď sa pozrieme na čísla Štatistického úradu ohľadom mobility, musíme skonštatovať, že všetci sme tak trochu emigranti. Či už je to mobilita medzi regiónmi alebo cezhraničná. Aj percentuálne číslo mojich spolužiakov zo strednej školy, ktorí sa nachádzajú v zahraničí, nie je najmenšie.

Ježiš posiela svojich učeníkov "ku všetkým národom" - iné evanjelium je ešte špecifickejšie: "choďte do celého sveta". Keď si prečítame životy učeníkov, pre ktorých Rímska ríša predstavovala šíri obývaný svet, uvedomíme si, ako verne realizovali túto úlohu. Ich motívom však nebolo cestovanie alebo hľadanie nových pracovných príležitostí. Išlo o naplnenie druhej výzvy: "učte všetky národy a krstite ich".

Poslanie, ktoré Boh zveruje každému učeníkovi, teda každému pokrstenému. Okolitý svet sa tak pre kresťana stáva priestorom, v ktorom môže napĺňať svoje povolanie. Nie je nebezpečným priestorom, ale priestorom výzvy a kreativity. Aj dnešný deň, kedy slávime slávnosť sv. Cyrila a Metoda, skúsme naštartovať dar kreativity a priniesť človeku, ktorého stretneme Boha.

 

Mt 28,16-20: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář