Jdi na obsah Jdi na menu

Nie si ostrovom

2. 10. 2015

http://www.psicologopadova-adrianolegacci.it/wp-content/uploads/Nemusíme veľmi uvažovať a lámať si hlavu, aby sme pochopili, že Cirkev nie je spoločenstvo expertov a supermanov. Nie je ani spoločenstvo svätcov a dokonalých ľudí. Je to spoločenstvo malých a vyvýšených, stratených a nájdených, hriešnikov a vykúpených. Moc tohto spoločenstva pochádza z odpustenia, ktorým Boh pretvára človeka. Človek je tak pred Bohom ako dieťa, teda bytosťou, ktorá sa pohoršuje, strápňuje a neustále stráca, ale nikdy nie je preto odhodené a zatratené. Aj keď je potrestané, ale súčasne je mu odpustené. Takýto postoj má Boh k človeku. A toto odpustenie je dôvod, prečo je stále zachovaný vzťah medzi malým človekom a nesmiernym Bohom.

Aj preto v dnešnom úryvku z evanjelia Ježiš prirovnáva učeníka (ktorý je povolaný kráčať po ceste spásy) k dieťaťu: “Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.” Tieto verše predstavujú nový spôsob vytvárania a zotrvávania v spoločenstve. Cieľ je jednoduchý a paradoxný: stávať sa dieťaťom. Teda to, ktoré má potrebu byť prijaté, aby mohlo rásť. Potrebuje spoločenstvo, ktoré by ho vychovávalo, viedlo, usmerňovalo a v neposlednom rade prijímalo. A Boh, ktorý je veľký, sa v tomto spoločenstve stáva malým, aby dokázal “malého” prijať. Tieto verše tak nerozprávajú ani tak o nesmiernej odvahe človeka a o jeho heroických výkonoch. Ako o nesmiernej Božej láske voči stvoreniu.

Nie len dnešné evanjelium, ale aj dnešná spomienka Anjelov strážcov nám pripomína tento aspekt spoločenstva a prijímania. Spoločenstvo prežívania radostí a starostí nielen medzi ľuďmi, ale aj s Bohom a anjelmi. Život človeka nie je uzatvorený, ale je v línii vlastných dejín, ľudského i duchovného spoločenstva. Vyjdenie z egoistickej zahľadenosti a viac dimenzionálny pohľad na svet i na vlastný život nám otvorí nové horizonty vlastnej realizácie. Nezabudnime: človek nie je osamelým ostrovom.

 

Ďalšie zamyslenie: Prečo deti?

Mt 18,1-5.10: V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: „Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve?“ On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: „Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář