Jdi na obsah Jdi na menu

Opustiť a nasledovať

11. 7. 2015

http://www.psicozoo.it/wp-content/uploads/2011/04/cambiare-vita_Osobnosť Benedikta z Nursie netreba predstavovať. Velikán, ktorý pozval Európskeho človeka hľadieť do hĺbky vnútra a to skrze modlitbu a prácu. Tieto dva rozmery jeho života a ohlasovania sa mali prejaviť v spoločenskom a politickom živote. Situácia spoločnosti a Cirkvi vtedajšej dobe nebola ďaleko od súčasnej. Dokonca by som povedal, že v mnohých aspektoch bola rovnaká. Spoločnosť pod tlakom nových národov, kultúr, myšlienok; Cirkev vzdialená od evanjeliových právd a vízii; spoločnosť bez ducha a smerovania. Ale na rozdiel od súčasníkov, Benedikt neuteká pred týmto svetom - práve naopak, uvedomuje si, že je potrebné “budovať dom na skale”. Tou skalou pre neho sú modlitba a práca. Ony sa stanú pre budúce generácie aspektom novej spoločnosti. ktorá si zachová vieru, vzdelanosť a kultúru. Jedným z impulzom k tomuto prijatiu sú slová z dnešného evanjelia.

Potom, čo bohatý mladík odchádza smutný od Ježiša, pretože nedokáža naplniť svoju túžbu po večnom živote, ktorá je podmienená pre neho nepríjemnou poslednou zmenou v živote vyjadrenou Ježišovou výzvou: “choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!”; Peter sa pýta Ježiša: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?” Ježiš jasne poukazuje, že už samotný tento krok je darom, pretože prináša slobodu. Alebo ešte lepšie “robí človeka slobodným” - teda robí človeka synom či pánom a nie otrokom stvorenstva. Tými, ktorí si vedia poslúžiť vecami a nie sú otroci vecí.

Teda kresťan je pozvaný pochopiť, že čisté vlastnenie, čistá pýcha a čistá moc (skúsme si spomenúť na tri pokušenia Krista na púšti) sú zbraňami Zlého a Sveta, s ktorými chcú vládnuť nad človekom. Naopak, chudoba, čistota a poslušnosť sú radikálnym a viditeľným svedectvom slobody. Preto ich svet nemá rád. Prikazuje nenosiť habit a iné znaky takéhoto rozhodnutia.
http://www.papaboys.org/wp-content/uploads/2014/03/seguimi.tn_.jAle toto nestačí, pre plnosť je potrebný ešte jeden krok naplniť - nasledovať. Totiž, aby sa kresťan nestal tulákom, ktorý nemá svoj cieľ a naplnenie života. Opustiac všetko, čo ho robí otrokom, aby slobodne mohol nasledovať Krista a prinášajúc blížnym jeho slovo - byť hlasom Krista.

 

Mt 19,27-29: Peter povedal Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?“ Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Matulay, 17. 7. 2015 7:42)

Iba diskusne: chudoba, čistota, poslušnosť

Bohatí a mocní nás cieľavedome robia všetkých chudonými (95% svetového bohatstva vlastní zanedbateľné percento rodín a toto číslo stále rastie.

Poslušnými nás svetovládcovia urobia - už majú k dispozícii techniku, ktorá mapuje každý náš pohyb, cez mobil povedané a cez internet napísané slovo.

A čistota tých, ktorí ostanú čistými im vadiť nebude, využijú ju vo svoj prospech, alebo čistých pošpinia.