Jdi na obsah Jdi na menu

Božie ticho

19. 4. 2019

podkrizom.jpgKoľkokrát zostaneme v tichu bez Božej odpovede na naše každodenné otázky kladené v modlitbe. Pýtame sa: Prečo Boh neodpovedá? Prečo Boh nekoná? Prečo Boh nedá? V tom okamihu nestačí ani vedomie, že Božie spôsoby a čas je odlišný od ľudského. Koľko ľudí v mojom okolí zanechalo modlitbu kvôli pocitu Božej neprítomnosti?

Silné sú slová autora Listu Hebrejom, zvlášť keď stojíme spolu s Máriou a Jánom pod Ježišovým krížom: “Kristus (...) prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti; a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť.” Chce to veľa predstavivosti, aby sme dokázali prepojiť Ježišovu prosbu v Getsemanskej záhrade: “Otče odním odo mňa tento kalich…” s Ježišom visiacim na kríži. Predsa by sme sa mýlili, ak by sme zjednodušene povedali: Jeho modlitba bola vypočutá až pri jeho zmŕtvychvstaní.

Otcovo vypočutie predchádza zmŕtvychvstaniu, je prítomné už v udalostiach Ježišovho utrpenia. Keď sa zdá, že Otec sa zriekol Syna (opustil ho), je to Syn, ktorý sa zriekol seba samého v synovskej poslušnosti. Tak vo svojej poslušnosti voči Otcovi, vstupuje naplno a radikálne do skúsenosti synovstva. A v dokonalosti a naplnení Božieho synovstva v poslušnosti sa stáva “pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú”. Zdanlivé Božie ticho sa stáva cesta dokonalosti a spásy.

 

Hebr 4,14-16;5,7-9: Bratia, keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna, držme sa svojho vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu. Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase. Kristus v dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti; a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. A hoci bol Synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti; a keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář