Jdi na obsah Jdi na menu

Bratstvo

11. 3. 2019

Ispolocenstvo.jpegndividualizmus môžeme zadefinovať ako morálnu pozíciu alebo sociálnu perspektívu, ktorá podčiarkuje morálnu hodnotu jednotlivca. Je spojená s hodnotami ako nezávislosť a autonómia, a chce odbúrať všetko, čo by naburávalo napĺňanie osobných záujmov jednotlivca. Paradoxne, ako sociálny fenomén sa rodí tam, kde spoločnosť prijme medzi najvyššie hodnoty bratstvo (spolu so slobodou a rovnosťou).

Scéna posledného súdu, ktorú nám predkladá dnešný úryvok z evanjelia, naopak podčiarkuje tému vzťahu. Požehnaní sú vovedení do blaženého spoločenstva Otca, a to preto, lebo vedeli neustále vzhliadnuť na blížneho. Prežívať opravdivé bratstvo založené nie na pokrvenstve, sympatiách, uznaní či osobných výhod. Prežívali bratstvo postavené na láske, milosrdenstve, spolucítení alebo konkrétnej pomoci.

My, kresťania, by sme mali znovu a znovu odhaľovať, čo to znamená bratstvo. Čo znamená každý deň sa približovať v láske a v pomoci k človeku. Konkrétna spoluúčasť na živote druhého - tanier jedla, pohár vody, prijatie do domu, podelenie sa s oblečením, návšteva chorého i uväzneného - nám umožňujú v konkrétnosti vstúpiť do vzťahu s človekom (i s Bohom). Povedať človeku svoje “áno” (v ňom i Bohu). Tak zabrániť, aby strohý individualizmus sa stal naším životný štýlom.

 

Mt 25, 31-46: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava. Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘ Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘ Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘ Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.‘ Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?‘ Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.‘ A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář