Jdi na obsah Jdi na menu

Naša púť

23. 7. 2018

http://www.sardegnalive.net/UserFiles/Image/News/8122_vite.jpgVinič a ratolesti sú časťami jedinej rastliny. Prúdi v nich tá istá miazga a produkujú to isté ovocie. V Starom zákone je vinica symbolom Vyvoleného ľudu, Ľudu zmluvy. Ježiš však vo svojich metaforách často používa jeden vinný ker, ako symbol svojej prítomnosti. Nahrádza vinicu vinným kerom, prechádza tak z kolektívneho chápania k obrazu jednotlivca. Tento prechod v kresťanskom chápaní je veľmi dôležitý: je obrazom toho, že v ňom, v Synovi sa stávame Božími synmi, pravý Boží ľud, ktorý prináša ovocie Zmluvy. A tak jediná zmluva medzi Otcom a Synom objíma celé stvorenie.

Na prvý pohľad sa zdá táto metafora príliš teologická a komplikovaná, ale je to skutočnosť, ktorú neustále môžeme prežívať v svojom živote. Totiž, celý život človeka vychádza od Boha a smeruje k nemu. Je to obraz, ktorý neustále oživovali osobnosti kresťanskej Európy ako František z Assisi, Solúnski bratia Cyril a Metod, Brigita Švédska i novodobá Edita Stein - tých, ktorých nazývame Patrónmi Európy. Pred Bohom stojíme ako jediné spoločenstvo, zakorení v Pánovej vinici skrze Krista.

Každý z nás však je pozvaný si prejsť svoju Svätú púť, ktorá mu otvorí zrak, aby videl veci, ktoré sú ľudským očiam neviditeľné. Tých príležitosti je mnoho. Svätá Brigita Švédska, ktorá potom čo absolvovala púť do Compostely a stráca svojho manžela (jedno aj druhé sa stali jej životnou púťou, kde objavuje Krista) pozýva Európu oživiť dva dôležité aspekty: ženskú úlohu vo vnútri Cirkvi (i v Európe) a priestor dôležitosti kontemplácie. Nejde o prevrátenie všetkého na ruby, ako sa snažia feministické a iné hnutia. Ale ide o realizáciu vlastného poslania v priestore, v ktorom žijem.

 

Jn 15,1-8: ežiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář