Jdi na obsah Jdi na menu

Byť služobníkom

20. 3. 2019

pomahat.jpgNa včerajšej prednáške, profesor-právnik v nás chcel vzbudiť záujem o “dôstojnosť” každého človeka. Tú úvahu spustila otázka: "Z akého princípu budete vychádzať pri definovaní-písaní zákona, napr. o rodine?” Ako študenti Angelika a pochádzajúci z “tradičných” spoločností nás napadali prirodzený zákon, kultúra, spoločné dobro, morálka… On nám ponúkol kategóriu ľudskej dôstojnosti. Uvedomil som si, ako je dôležité definovať si dobre princíp, z ktorého bude pochádzať môj pohľad na obklopujúcu skutočnosť.

Dnešné evanjelium nám ponúka už tretie ohlásenie Ježišovho utrpenia a smrti: "Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný ..., aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.” Vo všetkých troch predpovediach, učeníkov privádza k zarmúteniu. Cieľ kráčania s Ježišom si predstavujú ináč, ako to tvrdia Ježišove predpovede.

Ježišovi, na ceste k Otcovi, nejde o pokojný a bezproblémový život. A pre takýto pohľad otvára oči aj svojim učeníkom. Cieľ učeníkovho kráčania za Kristom nie je túžba po sláve, ani boj proti zlu sveta. Toto nechajme Bohu, aby rozhodol a konal. Naším cieľom je vytváranie spoločenstva, v ktorom sa dá prežívať vzťah a otvorenosť pre druhého. A východiskový princíp, ktorým máme vnímať našu úlohu? Ten spočíva v službe, byť služobníkom.

 

Mt 20,17-28: Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril: „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila. On sa jej opýtal: „Čo chceš?“ Vravela mu: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ Ježiš odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?“ Oni mu vraveli: „Môžeme.“ On im povedal: „Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec.“ Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov. Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom. Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář