Jdi na obsah Jdi na menu

Dobre zadefinovať

26. 2. 2019

dejiny.jpgPri štúdiách som sa naučil, okrem iných vecí, ako je dôležité si správne zadefinovať skutočnosti, o ktorých sa hovorí. Zistil som, ako v spoločnosti narábame s mnohými pojmami bez toho, aby sme si uvedomili ich skutočný význam. Napríklad, v politike je to demokracia, v kresťanstve svedomie, v rodine autorita, a tak by sme mohli pokračovať.

V dnešnom úryvku uvažujeme nad Ježišovým učením, v ktorom vysvetľuje svojim učeníkom cieľ jeho príchodu na tento svet: "Syn človeka bude vydaný…” Zároveň ich vyzýva: "A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma…” Svoju činnosť zadefinoval do troch slovies: vydať, zabiť a vstať z mŕtvych. Tri slová, ktoré najlepšie vystihujú Ježišovo veľkonočné vykupiteľské dielo.

Dejiny každého proroka, poslaného Bohom, boli, sú a vždy budú dramatickým, rozporuplným a násilným rozprávaním. Totiž prorok je poslaný odovzdať posolstvo, ktoré sa tomuto svetu javí ako obžaloba nevernosti a nespravodlivosti. Preto ako každý prorok i Ježiš sa stáva nenávidenou skalou, ktorú treba rozbiť na prach. Preto jeho dielo, ktoré prináša radikálnu zmenu v živote jednotlivca i ľudstva, možno definovať tými troma slovesami.

 

Mk 9,30-37: Ježiš a jeho učeníci prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel, lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli. Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal sa ich: „O čom ste sa zhovárali cestou?“ Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší. Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“ Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im: „Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.“

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář