Jdi na obsah Jdi na menu

Dôležitosť dejín

25. 1. 2019

dejiny.jpgPoznať históriu je veľmi dôležité, hovorievali mi v škole. A mali pravdu. Bolo by smutné, ak by sa ľudstvo muselo učiť na svojich neustále opakujúcich chybách. Preto múdri ľudia v spoločnosti sa vedia pozerať dozadu, hodnotiť kroky v minulosti a voliť tie, ktoré nielen zabránia zlu, ale i posunú ľudstvo k lepšej spoločnosti.

I Cirkev hľadí do svojej minulosti a z mnohých “osobných" udalostí vytvára priestor k sláveniu celého spoločenstva. Dnešný úryvok zo Skutkov apoštolov sa vracia k udalosti, v ktorej Kristus vstupuje do života Šavla, horlivého prenasledovateľa kresťanov. Človek, ktorý o sebe vyhlasuje: “Pri Gamalielových nohách som sa naučil prísne žiť podľa zákona otcov a horlil som za Boha…”

To, čo sa odohráva na ceste do Damasku nie je obrátenie ale transformácia. Kristus svojou žiarou a hlasom pretvára tohto horlivého budúceho Apoštola národov. Zostáva horlivý pre Božie veci, ale jeho cesta sa mení. Ako o ňom hovorí istý Ananiáš: "Boh našich otcov ťa predurčil … budeš mu pred všetkými ľuďmi svedkom toho, čo si videl a počul.” Vrátiť sa späť k tejto udalosti nám pomôže odhaliť (ak sme ju ešte neprijali, prijať) našu premenu a novú cestu, na ktorú nás Kristus pozval vykročiť.

 

Sk 22,3-16: Pavol povedal ľudu: „Ja som Žid. Narodil som sa v cilícijskom Tarze, ale vychovaný som bol v tomto meste. Pri Gamalielových nohách som sa naučil prísne žiť podľa zákona otcov a horlil som za Boha, ako aj vy všetci dnes. Túto Cestu som prenasledoval až na smrť: spútaval som mužov i ženy a dával som ich do väzenia, ako mi dosvedčí aj veľkňaz a celá veľrada. Od nich som dostal aj listy pre bratov a šiel som do Damasku, aby som aj tých, čo tam boli, v putách priviedol do Jeruzalema na potrestanie. Ale ako som šiel a blížil sa k Damasku, zrazu ma okolo poludnia zalialo jasné svetlo z neba. Padol som na zem a počul som hlas, ktorý mi hovoril: ‚Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?‘ Ja som odpovedal: ‚Kto si, Pane?‘ A on mi povedal: ‚Ja som Ježiš Nazaretský, ktorého ty prenasleduješ.‘ Tí, čo boli so mnou, svetlo videli, ale hlas toho, čo so mnou hovoril, nepočuli. I povedal som: ‚Čo mám robiť, Pane?‘ A Pán mi povedal: ‚Vstaň a choď do Damasku; tam ti povedia všetko, čo ti je určené urobiť.‘ Keďže som pre jas toho svetla nevidel, viedli ma moji sprievodcovia za ruku, a tak som prišiel do Damasku. Istý Ananiáš, nábožný muž podľa zákona, ktorému všetci tamojší Židia vydávajú svedectvo, prišiel za mnou, pristúpil a povedal mi: ‚Brat Šavol, pozeraj!‘ A ja som ho v tú hodinu videl. Tu on povedal: ‚Boh našich otcov ťa predurčil, aby si poznal jeho vôľu, videl Spravodlivého a počul hlas z jeho úst. Lebo mu budeš pred všetkými ľuďmi svedkom toho, čo si videl a počul. A teraz – čo čakáš?! Vstaň, daj sa pokrstiť, zmy svoje hriechy a vzývaj jeho meno!‘“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 26. 1. 2019 13:46)

Pre nás Šaulov (aj to nedokonalých) tento príbeh prináša nádej.