Jdi na obsah Jdi na menu

Dôležitosť jednoty

27. 1. 2020

jedentanier.gifLegendu o troch prútoch Svätopluka pozná hádam každé dieťa. Rodičia ju rozprávajú svojim deťom, aby odhalili jednotu a spoluprácu v rodine. Ak chýba, stačí málo a ten, kto baží po rozdelení, má ornú pôdu v takomto spoločenstve. To môže byť zoskupenie politické, spoločenské, rodinné i náboženské.

V dnešnom úryvku z evanjelia je Ježiš podozrievaný zo strany zákonníkov, že je "posadnutý Belzebulom“ a „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“ Ježiš ich pozýva k zamysleniu: "Ako môže satan vyháňať satana?“ Rozdelenie by priviedlo takéto kráľovstvo k rozpadu. Naopak, Zlo sa vyháňa Dobrom, Božím prstom, Duchom Božím.

Je to Boží Duch, ktorý vnáša jednotu. Ale k tomu je potrebná ľudská spolupráca. Katechizmus prináša niekoľko spôsobov tejto spolupráce: ustavičná obnova spoločenstva, obrátenie srdca, spoločná modlitba, vzájomné bratské poznávanie, ekumenická formácia, dialóg a spolupráca. Tieto aspekty vytvárajú priestor, kde jednota, ktorú Duch Boží zasieva, má svoje uplatnenie. Buďme synmi a dcérami jednoty.

 

Mk 3,22-30: Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“ On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan vyháňať satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom. Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom.“ Lebo hovorili: „Je posadnutý nečistým duchom.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář