Jdi na obsah Jdi na menu

Dôvera v Božiu prozreteľnosť

22. 3. 2019

dovera.jpgObdivujem ľudí, ktorí napriek mnohým životným skúsenostiam, si vedia uchovať a živiť rozmer nádeje. Ktorí, síce aktívne budujú svoj život a prispievajú k dobru spoločnosti, ale nezabúdajú na Božie pôsobenie. Jednoducho prežívajú svoj život v duchu ľudovej múdrosti: "Pomôž si človeče, aj Boh ti pomôže…"

Dnešný úryvok prináša Ježišove rozprávanie o Zlých vinohradníkoch. O múdrom a dobrom hospodárovi, ktorý zveruje vinohradníkom svoje dielo a očakáva jeho zveľadenie. Ich pozornosť je však upriamená na niečo iné: vlastnenie: “...dedičstvo bude naše!” Ježiš v tomto podobenstve odhaľuje tajomstvo svojej osoby a svojho poslania.

Ak prijmeme s odvahou túto Božiu logiku, odhalíme niečo zaujímavé v ľudských (i tých našich) dejinách. Okrem ľudských plánov, ktoré sú často plné egoizmu a nenávisti, vždy je možný Boží zásah do ľudských dejín. Jeho vstup dokáže pretvoriť miesto smrti na miesto spásy. Nezabime v sebe dôveru v Božiu prozreteľnosť.

 

Mt 21,33-43.45-46: Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: ‚K môjmu synovi budú mať úctu.‘ Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!‘ Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?“ Odpovedali mu: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.“ Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: ‚Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná‘? Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.“ Keď veľkňazi a farizeji počuli tieto jeho podobenstvá, vybadali, že hovorí o nich. A chceli ho zajať, len sa báli zástupov, lebo ony ho pokladali za proroka.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář