Jdi na obsah Jdi na menu

Formácia

12. 2. 2020

http://www.stileitaliano.it/images/corsi/corso_pane_pizza_2.jpgGrécka filozofia hovorila, že dobrý život spočíva v praktizovaní čnosti (arete). Habitus, ktorý človeka robí schopnejším či lepším zoči-voči ostatným. Čnosť, ktorá je racionálnym uvažovaním a hodnotením, prostredníctvom ktorého môžeme spoznať existenciu dobra. Ono nám potom umožňuje poznať skútočnú podstatu vecí. Dokonca ono-dobro zachováva skutočnosti v jestvovaní. Totiž vnímaním nejakej skutočnosti ako dobrej, ju prijímame do svojho života a neustále oživujeme. Napr. taký chlieb - skutočnosť, ktorá v sebe nesie hodnotu aj vtedy, keď nie som hladný či osobne ho vôbec nepožívam. Takto grécka filozofia definovala prepojenie medzi dobrom a čnosťou, medzi dobrom a múdrosťou.

Takéto uvažovanie nie je ďaleko od toho, ktoré nám pripomína dnešné evanjelium. Kristus v ňom upriamuje pozornosť poslucháčov a učeníkov na vnútro človeka. Nad tým, čo učeník uvažovaním a činnosťou formuje, vytvára a nosí vo svojom vnútri. Ono je základom toho, čo sa prezentuje navonok. Preto Kristus tento obsah definuje ako to, čo poškvrňuje človeka. Ono človeka privádza ku konkrétnym skutkom, slovám, rozhodnutiam.

Dnešný deň je pozvaním pozastaviť sa nad tým, čo nosíme vo svojej mysli. Aké túžby rozvýjame vo svojom vnútri. Súčasne je to pozvanie formovať aktívne vlastné vnútro. Túto formáciu môžeme pripodobniť k spôsobu, ako keď matka-umelkyňa tvorí obrazy na plátno, ktoré ponajprv nechá počmárať svojej malej dcérke. To prvé je chaos prichádzajúci zo sveta a to druhé je postupné usporiadanie línií a formovanie nového obrazu. Je tam inšpirácia (napr. Božia milosť) a schopnosti a talenti budované v čase. Výsledkom je obraz - ucelený život.

 

Mk 7,14-23: Ježiš znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci a pochopte! Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka.“ Keď zanechal zástup a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva. On im povedal: „Tak ani vy nechápete? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky?“ Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté. A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář