Jdi na obsah Jdi na menu

Investovanie

investire.jpgSú mnohé princípy v ekonómii, ktoré boli motivované náboženskými ideami a svetom posvätných textov. Podobne i posvätné texty, ponášajú mnohé obrazy z ekonomického a hospodárskeho sveta. I v dnešnom úryvku Ježiš používa obraz zo sveta biznisu, aby vysvetlil jedno z dôležitých aspektov prežívania Božieho kráľovstva.

Hovorí o človeku vznešeného pôvodu, ktorý "odchádza do vzdialenej krajiny prevziať kráľovstvo". Tento pred svojím odchodom odovzdáva isté sumy svojím sluhom, aby ich investovali a zveľadili. Niektorí z nich sa môžu pochváliť výnosmi, predsa je tu i nikto, ktorý vracia sumu bez výnosu. Nie preto, žeby zle investoval, ale pretože zo strachu ju mal "uloženú v šatke“.

Slová investovanie, risk, zisk, sa stávajú modelom duchovného života. Dôvod je jednoduchý. Viera a Boží život sú darom (mína), ktorú človek dostáva ako nesmierny dar. Záleží následne na človeku, čo s tými to darmi urobí. Má dve možnosti. Investovať, aby získal plnosť života v radosti a aby jeho viera prinášala svoje ovocie. Alebo tieto dary skryje a zachová in neporušené, bez straty ale i bez zisku. Ešte jedna poznámka: investovať tieto Božie dary prináša stále zisk.

 

Lk 19,11-28: Ježiš pridal ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema a oni si mysleli, že sa už zjaví Božie kráľovstvo. A tak povedal: „Istý človek vznešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť. Zavolal si svojich desiatich sluhov, dal im desať mín a povedal im: ‚Obchodujte, kým sa nevrátim!‘ Ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom: ‚Nechceme, aby tento nad nami kraľoval.‘ Keď sa po prevzatí kráľovstva vrátil, dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko kto získal. Prišiel prvý a vravel: ‚Pane, tvoja mína získala desať mín.‘ On mu povedal: ‚Správne, dobrý sluha; pretože si bol verný v maličkosti, maj moc nad desiatimi mestami.‘ Prišiel druhý a vravel: ‚Pane, tvoja mína vyniesla päť mín.‘ Aj tomuto povedal: ‚Ty maj moc nad piatimi mestami.‘ Iný prišiel a hovoril: ‚Pane, hľa, tvoja mína. Mal som ju uloženú v šatke; bál som sa ťa, lebo si prísny človek: berieš, čo si si neuložil, a žneš, čo si nezasial.‘ On mu povedal: ‚Zlý sluha! Podľa tvojich vlastných slov ťa súdim. Vedel si, že som prísny človek, že beriem, čo som si neuložil, a žnem, čo som nezasial? Prečo si teda nedal moje peniaze peňazomencom a ja by som si ich bol po návrate vybral aj s úrokmi?‘ A tým, čo tam stáli, povedal: ‚Vezmite mu mínu a dajte ju tomu, čo má desať mín.‘ Oni mu vraveli: ‚Pane, veď má desať mín!‘ Hovorím vám: ‚Každému, kto má, ešte sa pridá, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A mojich nepriateľov, čo nechceli, aby som nad nimi kraľoval, priveďte sem a pobite ich predo mnou!‘“ Ako to povedal, išiel popredku a uberal sa do Jeruzalema.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář