Jdi na obsah Jdi na menu

Pastier

29. 6. 2018

img_1783.jpgPravidelne sa chodievam prejsť do blízkeho Parku Caffarella. Je to časť zóny, stredom ktorej sa tiahne známa staroveká rímska cesta Via Appia antica. Rimania ju nazývajú regina viarum (kráľovná ciest). Jej stavba začala v 4 st. pred Kristom a tiahla sa až do prístavu v juhotalianskom Brindisi. Hodinka strávená v tomto parku mi v rímskom zhone pripomenie, kým som. Zvlášť keď natrafím na pastiera s ovcami. Niekedy sa musím prebrodiť stovkami oviec, aby som sa dostal na druhú stranu. Obdivujem, ako prítomný pastier pokojne stojí pri tomto stáde a pofajčieva si. Žiadny stres, opretý o svoju palicu a pri nohách mu sedí pes.

Dnešné evanjelium nám na Slávnosť sv. Petra a Pavla prináša vyznanie apoštola a odovzdanie moci od Ježiša. Peter sa stáva pastierom. Niečo, čo mu podľa starovekej tradície pripomenie znovu Ježiš práve na spomínanej antickej ceste Via Appia antica. Keď pastier uteká z Ríma pred prenasledovaním a stretáva na prvej míli Ježiša, ktorý vstupuje do mesta. Ukazuje mu, v čom spočíva veľkosť pastiera: prítomnosť a starostlivosť.

V krátkosti by sme mohli túto úlohu definovať takto: Pastier je ten, kto sýti a vedie zverený ľud. Teda, privádza na miesto, kde zverený človek dokáže načerpať dostatok síl pre každonnú činnosť. Preto pastier musí mať poznanie toho, čo ľudia žijú - chápať medziľudské vzťahy, rodinu, komunikáciu - to, čo udržuje ľudí “v chode”. Nehovorím tu len o kňazovi - hovorím tu o každom človeku, ktorý má iného človeka zvereného do svojich rúk: otec-matka, učiteľ, zamestnávateľ, poradca… Nemôžem si pomôcť, ale niekedy sme skôr manažéri, ekonómovia, architekti, stavbári, udržbári vo svojich rodinách a spoločenstvách, ako praví pastieri. K pastierovi neodkladne patrí slovo “poznanie” toho druhého. A tu môžeme začať - otvoriť oči a spoznávať. Aby sme vedeli s pravdou odpovedať na položenú otázku: "Za koho ma pokladáš?”

 

Mt 16,13-19: Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 29. 6. 2018 9:36)

Presne tak. Masy nemôžu riadiť - ergo vládnuť ani z technických dôvodov, ani z dôvodov inteligenčných a z viacerých ďalších - potrebujú dobrého pastiera - prípadne pastierov, potrebujú vodcov, ktorí s nimi žijú i umierajú.
Problém je v tom, že vládnuce elity nie sú takými to vodcami, nie sú dobrými pastiermi - stáda, ktoré vedú - okrádajú, zdierajú z kože a keď je to v ich záujme, tak aj obetujú. Stádo v ich očiach má len tú cenu, že nesie zisk - inak nemá ani cenu ani hodnotu, nie sú to ľudia, je pre nich len planktón, génový odpad, je to len nástroj. A akéže práva majú lopaty, nákladné autá, montážne linky - skrátka nástroje?
Komu sa tieto slová zdajú pritvrdé, odporúčam mu aby sa znovu vrátil k učebniciam dejepisu a k histórii vôbec - aký je podiel preliatej krvi más a elít? Koľko vojen a kríz vyvolali masy?