Jdi na obsah Jdi na menu

Kristov program

26. 1. 2020

projekt.jpgKeď nový prezident štátu, nový biskup diecézy, nový šéf firmy zaujmú úrad, do ktorého boli zvolení či nominovaní, čaká sa na ich prvé slová. Tento pár stranový príhovor prináša smerovanie, ktoré chcú vniesť do danej spoločnosti. To ovplyvní nielen ľudí, ktorí sú pod jeho riadením, ale i okolitú spoločnosť.

V dnešnom úryvku z evanjelia počúvame, ako Ježiš po uväznení Jána, odoberá sa do Galileji. Tam začína svoje ohlasovanie slovami: "Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ Stredobodom jeho prvých slov je pokánie, ktorého cieľom má byť pripravenosť prijatia Nebeského kráľovstva, ktoré sa priblížilo. Prejaví sa naplno až v obete kríža a v zmŕtvychvstaní.

Pokánie je teda návrat do stavu, kedy si uvedomujeme a sme pripravení prijať prichádzajúce Nebeské kráľovstvo. Ježišov prvý prejav a celé účinkovanie je pozvaním človeka k tejto príprave srdca. Srdce, ktoré chce ho následne prijať pri stole Božieho slova a pri stole Eucharistie. Plodmi, ktoré sa prejavia v každodennosti, následného prijatia sú spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom (Rim 14,17). Preto, Ježišova výzva je a bude neustále aktuálna.

 

Mt 4,12-23: Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“ Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete; aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním. A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľudom.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář