Jdi na obsah Jdi na menu

Ochrana

domenico_ghirlandaio_madonna_della_misericordia-768x518.jpgPočas stredoveku sa zrodil kult Panny Márie Milosrdenstva. Mária je oblečená do plášťa, ktorým prikrýva bez rozdielu spoločenstvo Cirkvi. Muži po jej pravici a ženy po ľavici. S rozhodným gestom a bez rozdielu prikrýva všetky vyobrazené osoby, ktorí ju potrebujú. Toto gesto pochádza zo stredovekého zvyku, ktorý pripisoval šľachtičnám zvyk chrániť núdznych a brať ich pod svoju ochranu.

V dnešný deň nás Cirkev pozýva vrátiť sa pod Ježišov kríž. Deň po Slávnosti Zoslania Ducha Svätého znovu sa pozastaviť nad udalosťou, ktorá nám prináša dar odpustenia a pravej slobody. Ale kríž má aj svoj sociologický rozmer. Práve pod krížom je Mária zverená do rúk Jána a Ján do opateri Márie. A evanjelium je jasné: "A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.” Vytvoriť prvé spoločenstvo lásky a jednoty.

Toto je to prvé spoločenstvo veriacich, ktoré sa o deň-dva rozšíri o roztratených a navrátených učeníkov. Dar vykúpenia dáva človeku schopnosť milovať - prevziať zodpovednosť za druhého. Roztiahnuť svoj ochranný plášť. Mária sa tak stáva prototypom tejto starostlivosti. Matka, ktorá chráni Bohom zasievané Milosrdenstvo a Spásu. Mária, Matka Cirkvi.

 

Jn 19,25-34: Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Žíznim.“ Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 21. 5. 2018 8:01)

Všetko na svete má rub aj líc. Rubom určitej stratifikácie más je strata ich kolektívneho povedomia. Ochranný plášť zakrýva už len jedinca a jeho rodinu - na ostatných už nezostáva priestor. Vetry, ktoré dokážu rozpútať finančno-mocenské elity tieto pláštiky rozmetajú ako nič.