Jdi na obsah Jdi na menu

Pravá moc

27. 5. 2018

pravamoc.jpgV encyklopédiách nájdeme rôzne definície moci. Predsa ich môžeme zhrnúť do dvoch kategórii: prvá je všeobecnejšia, a definuje moc ako “objektívnu schopnosť konať, t.j. niečo urobiť”; druhá je konkrétnejšia a zameraná na vzťah voči druhému. Chápe moc ako "schopnosť ovplyvňovať správanie ostatných, ich názory, rozhodnutia, činy či myslenie”. Ide o silu prinútiť jednotlivca urobiť čokoľvek, čo chceme, aby urobil.

Drahí priatelia, každú nedeľu vyjadrujeme vo "Vyznaní viery" našu vieru, v ktorej pripisujeme Bohu atribút "všemohúci". Teda mu pripisujeme absolútnu moc. I sám Ježiš v dnešnom úryvku z evanjelia rozoznáva v sebe túto schopnosť: "Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi.” Stačí, však, nahliadnuť lepšie do dejín spásy, a zistíme ako je odlišné chápanie tejto moci od tej z encyklopédií. Božia moc nie je zameraná na donútenie a ovplyvňovanie, je zameraná na šírenie posolstva: "Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko..." A jeho posolstvo je posolstvom slobody a lásky.

Na Slávnosť Najsvätejšej Trojice nám tak liturgia slova dáva odpoveď na základnú otázku, ktorá v dnešných dňoch zaznieva často z úst kresťanov: “Prečo Boh nekoná? Je všemohúci alebo nie?” Božia moc totiž nespočíva v donútení, ale v schopnosti milovať. Jeho láska sa prejavuje v každodennosti: ako láska Otca Stvoriteľa, ktorý dáva život človeku a každému stvoreniu; ako láska Syna Spasiteľa, ktorý zomiera za spásu a za slobodu pre človeka; ako láska Ducha Svätého, ktorý dodáva bohatstvo darov, aby človek mohol žiť plnosť života. Božia moc spočíva v neustálom žehnaní a láske. A Boh si želá, aby sa ony šírili prostredníctvom nášho ohlasovania a krstenia po celom svete. Teda prostredníctvom nášho konania.

 

Mt 28,16-20: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 28. 5. 2018 17:24)

Aj moc je neutrálna, pre synov Boha je to príležitosť konať dobro, pre synov Zlého je to príležitosť konať zlo. Tak to bolo, je aj bude.