Jdi na obsah Jdi na menu

Naše dejiny

23. 1. 2019

dejiny.jpgČlovek okamžiku zabúda na to, akú dôležitú úlohu hraje história jeho života, rodiny, spoločenstva a národnosti, do ktorej je vložený. Že je ohnivkom jednej reťaze, ktorá začína kdesi v hlbokej minulosti a bude pokračovať v budúcnosti. Ako on je ovplyvnený minulosťou, tak budúce generácie budú jeho prítomnosťou.

V dnešnom úryvku z Listu Hebrejom pokračujeme v prenikaní do Kristovho tajomstva skrze tradíciu Vyvoleného národa. Ježiš Kristus je pripodobnený k biblickej postave Melchizedechovi - kráľovi a kňazovi v Saleme (podľa tradície ide i mesto Jeruzalem, mesto pokoja). On je ikonou očakávaného Spasiteľa, ktorý ako najvyšší kňaz a kráľ, pretože “jeho dni nemajú začiatku, ani jeho život nemá konca”.

Ježiš sa predstavuje ako opravdivý prostredník (kňaz) medzi Otcom a človekom. Medzi Božou vôľou a jej naplnením zo strany človeka. On sa týmto prostredníkom nestáva "podľa predpisu zákona o telesnom pôvode, ale mocou nezničiteľného života”. Teda, naplnením tejto kňazskej úlohy priniesť Bohu Otcovi obetu chvály. Ježiš neprišiel zničiť našu minulosť, ale prišiel ju vykúpiť. Dať jej nový význam a smerovanie. Preto spoznávajme naše “korene”.

 

Hebr 7,1-3.15-17: Bratia, Melchizedech, kráľ Salema, kňaz najvyššieho Boha, vyšiel v ústrety Abrahámovi, ktorý sa vracal z porážky kráľov, a požehnal ho. A Abrahám mu odovzdal desiatok zo všetkého. Jeho meno sa prekladá najprv ako kráľ spravodlivosti, ale potom aj kráľ Salema, čo znamená kráľ Pokoja. Je bez otca, bez matky, bez rodokmeňa, ani jeho dni nemajú začiatku, ani jeho život nemá konca. A tak pripodobnený Božiemu Synovi zostáva kňazom naveky. A toto je ešte zrejmejšie, keď povstáva iný kňaz podobný Melchizedechovi, ktorý sa ním nestal podľa predpisu zákona o telesnom pôvode, ale mocou nezničiteľného života. Veď o ňom znie svedectvo: „Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář